EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport skonsolidowany za III kwartał 2017r. – 14 listopad 2017r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2017r.

 

Raport okresowy za I półrocze 2017r. – 7 września 2017r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2017

Financial statement Skrócone skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej URSUS za I kwartał 2017

 

Raport skonsolidowany za rok 2016 - 21 marca 2017 r.

Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok (po korekcie)
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Grupy Kapitałowej URSUS za 2016 rok

 

Raport jednostkowy za rok 2016 - 21 marca 2017 r.

Financial statement Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016
Financial statement Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w URSUS S.A. w 2016 r.
Financial statement Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania Spółki Ursus S.A. za rok 2016

 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2016r. – 14 listopad 2016r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2016r.

 

Raport okresowy za I półrocze 2016r. – 31 sierpień 2016r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

 

Raport skonsolidowany za I kwartał 2016r. - 16 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2016r.

 

Raport skonsolidowany za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej URSUS za 2015r.
 

Raport jednostkowy za rok 2015r. – 21 marzec 2016r.

Financial statementJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015r.
Financial statementSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za 2015r.
Financial statementOpinia i raport biegłego rewidenta Spółki URSUS S.A.  za 2015r.
Financial statementRaport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.
 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2015r. – 16 listopad 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2015r.

 

Raport okresowy za I półrocze 2015r. – 31 sierpień 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport skonsolidowany za I kwartał 2015r. - 15 maj 2015r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 1Q 2015r.

Raport skonsolidowany za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ursus za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Ursus 2014r.

Raport jednostkowy za 2014r. – 10 marzec 2015r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe Ursus za 2014r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta Spółka Ursus S.A. za 2014r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.
 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2014r. – 14 listopad 2014r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS za 3Q 2014r.

Raport okresowy za I półrocze 2014r. – 29 sierpień 2014r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego


Raport skonsolidowany za I kwartał 2014r. – 7 kwiecień 2014r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 1Q 2014r.


Raport skonsolidowany za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2013r.

Raport jednostkowy za 2013r. – 21 marzec 2014r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2013r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.

Raport skonsolidowany za III kwartał 2013r. – 14 Listopad 2013r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe Grupy URSUS S.A. za 3Q 2013r.

Raport okresowy za I półrocze 2013r. – 30 sierpień 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe URSUS S.A.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A.
Financial statement Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za I kwartał 2013r. – 15 maj 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie za 1Q 2013r.

Raport skonsolidowany za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012r
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. skonsolidowanego za 2012r.

Raport jednostkowy za 2012r. – 20 marzec 2013r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012r.
Financial statement Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012r.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta z badania spr. jednostkowego za 2012r.
Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.

Raport okresowy za III kwartały 2012r. – 14 listopad 2012r.

Financial statement Raport okresowy za III kwartały 2012r.

Raport okresowy za I półrocze 2012r. – 31 sierpień 2012r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie z działalności zarządu Grupy
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie z działalności zarządu Ursus
Financial statement Raport biegłego rewidenta z przeglądu spr. skonsolidowanego
Financial statement Raport biegłego rewidenta z przeglądu spr. jednostkowego

Raport okresowy za pierwszy kwartał 2012r. - 15 maja 2012r.

Financial statement Raport okresowy za I kwartał 2012r. – 15 maja 2012r.

Raport skonsolidowany za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2011r.
Financial statement Opinia biegłego rewidenta do spr. skonsolidowanego

Financial statement Raport ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Raport jednostkowy za 2011r. – 20 marzec 2012r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011r.
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie z działalności Spółki za 2011.
Financial statement Opinia biegłego rewidenta do spr. jednostkowego

 

Raport okresowy za III kwartał 2011r. - 14 listopad 2011r.

Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu za 3Q 2011

Raport jednostkowy za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2011r. - 31 sierpień 2011r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raporty okresowe za 2011r.

Financial statement Raport okresowy za I kwartał 2011r. – 16 maj 2011r.

Raporty okresowe za 2010r. – 21 marzec 2011r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe POL-MOT Warfama S.A.
Financial statement Jednostkowe sprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego

Raport okresowy za III kwartał 2010r. – 15 listopad 2010r.

Financial statement Sprawozdanie za III kwartał 2010

Raport jednostkowy za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statement Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu POL-MOT Warfama S.A.
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I półrocze 2010r. - 31 sierpień 2010r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za I kwartał 2010r. - 17 maj 2010r.

Financial statement sprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta
Financial statement Raport - Ład Korporacyjny

Financial statement sprawozdanie__finansowe_za_1_kwartal_2010.pdf

Raport okresowy za 2009r. - 22 marzec 2010r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statement Opinia i raport biegłego rewidenta
Financial statement Raport - Ład Korporacyjny

Raport okresowy za III kwartał 2009r. - 13 listopad 2009r.

Financial statement raport_2009_3q_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2009r. - 31 sierpień 2009r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności zarządu Grupy Kapitałowej
Financial statement Opnia biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za I kwartał 2009r. - 15 maj 2009r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie za I kwartał 2009r.

Raport jednostkowy za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statement Sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Zarządu
Financial statement Opinia biegłego rewidenta
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za 2008r. - 31 marzec 2009r.

Financial statement Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Financial statement Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Financial statement Opinia biegłego rewidenta
Financial statement Raport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2008 r. 27 luty 2009 r.

Raport 2008_4QSr_MSSF

Raport skonsolidowany za III kwartał 2008 r. 14 listopada 2008 r.

Financial statement raport_2008_3qsr_mssf.pdf

Raport skonsolidowany za I półrocze 2008 r. 1 października 2008 r.

Financial statement raport_bieglego_rewidenta_do_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statement raport_bieglego_rewidenta_do_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf
Financial statement skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statement jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.pdf
Financial statement sprawozdanie_z_dzialalnoci_grupy_kapitalowej.pdf

Raport skonslidowany za II kwartał 2008 r. 14 sierpnia 2008 r.

Financial statement 2008_2qsr_mssf.pdf

Raport skonslidowany za I kwartał 2008 r. 15.05.2008 r.

Financial statement 2008_1qsr_mssf.pdf

Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok

Financial statement rs_2007_list.pdf
Financial statement rs_2007_raport_i_opinia.pdf
Financial statement rs_2007_sd_gk.pdf
Financial statement rs_2007_ssf_mssf.pdf

Raport Roczny SA-R za 2007 rok 14.03.2008

Financial statement 2007__warfama_wprowadzenie.pdf
Financial statement 2007_warfama_spr_zarzadu.pdf
Financial statement 2007_warfama_dodatkowe_noty.pdf
Financial statement sa-r__2007_uor.pdf
Financial statement 2007_warfama_opinia_raport.pdf
Financial statement 2007_warfama_nota_przeplywy.pdf

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2007 r.

Financial statement 4q_2007_mssf_uor.pdf