EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2016-12-12

Raport bieżący 44/2016

Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego dotyczącego zdarzeń mających miejsce w 2013r

» Czytaj więcej


2016-11-25

Raport bieżący 43/2016

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z mBank S.A.

» Czytaj więcej


2016-11-16

Raport bieżący 42/2016

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. 

» Czytaj więcej


2016-11-16

Raport bieżący 41/2016

Zawarcie umowy na dostawę autobusów elektrycznych z MZA sp. z o.o. w Warszawie

» Czytaj więcej


2016-11-15

Raport bieżący 40/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2016-11-04

Raport bieżący 39/2016

Akceptacja przez polskie Ministerstwo Finansów cesji tanzańskiego kontraktu

» Czytaj więcej


2016-10-28

Raport bieżący 38/2016

Zawarcie umowy ubezpieczenia należności z KUKE S.A. i umowy faktoringowej z KUKE FINANCE S.A.

» Czytaj więcej


2016-10-28

Raport bieżący 37/2016

Spłata umowy kredytowej z mBank S.A. 

» Czytaj więcej


2016-10-26

Raport bieżący 36/2016

Otrzymanie kolejnej płatności z Ethiopian Sugar Corporation

» Czytaj więcej


2016-10-24

Raport bieżący 35/2016

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


« [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »