EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2017-05-29

Raport bieżący 19/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

» Czytaj więcej


2017-05-16

Raport bieżący 18/2017

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 16/2017 pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (uchwały NWZ z 2015) oraz subskrypcja akcji Spółki”

» Czytaj więcej


2017-05-16

Raport bieżący 17/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

» Czytaj więcej


2017-05-16

Raport bieżący 16/2017

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (uchwały NWZ z 2015) oraz subskrypcja akcji Spółki

» Czytaj więcej


2017-05-08

Raport bieżący 15/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2017-03-30

Raport bieżący 14/2017

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

» Czytaj więcej


2017-03-23

Raport bieżący 13/2017

Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016.

» Czytaj więcej


2017-03-23

Raport bieżący 12/2017

Zawarcie umowy na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych do Zambii o wartości 100 mln USD

» Czytaj więcej


2017-03-23

Raport bieżący 11/2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

» Czytaj więcej


2017-03-20

Raport bieżący 10/2017

Rozliczenie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


« [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »