EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2017-06-30

Raport bieżący 26/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

» Czytaj więcej


2017-06-30

Raport bieżący 25/2017

Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

» Czytaj więcej


2017-06-02

Raport bieżący 24/2017

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

» Czytaj więcej


2017-06-02

Raport bieżący 23/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

» Czytaj więcej


2017-05-30

Raport bieżący 22/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta

» Czytaj więcej


2017-05-30

Raport bieżący 21/2017

Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2017-05-30

Raport bieżący 20/2017

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

» Czytaj więcej


2017-05-29

Raport bieżący 19/2017

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

» Czytaj więcej


2017-05-16

Raport bieżący 18/2017

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 16/2017 pt. „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (uchwały NWZ z 2015) oraz subskrypcja akcji Spółki”

» Czytaj więcej


2017-05-16

Raport bieżący 17/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

» Czytaj więcej


« [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] »