EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2014-01-14

Raport bieżący 2/2014

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do wiadomości w 2013 r.

» Czytaj więcej


2014-01-13

Raport bieżący 1/2014

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

» Czytaj więcej


2013-12-20

Raport bieżący 35/2013

Zawarcie umowy o kredyt obrotowy oraz aneksów do umów zawartych z  Bankiem Millennium S.A.

» Czytaj więcej


2013-12-12

Raport bieżący 34/2013

Otrzymanie środków z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

» Czytaj więcej


2013-12-11

Raport bieżący 33/2013

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

» Czytaj więcej


2013-12-05

Raport bieżący 32/2013

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2013 w sprawie transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

» Czytaj więcej


2013-11-22

Raport bieżący 31/2013

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bankiem S.A.

» Czytaj więcej


2013-11-21

Raport bieżący 30/2013

Zmiana zasad współpracy spółki Bioenergia Invest S.A. ze spółką GDF SUEZ Bioenergia sp. z o.o.

» Czytaj więcej


2013-11-20

Raport bieżący 29/2013

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Millennium S.A.

» Czytaj więcej


2013-11-05

Raport bieżący 28/2013

Zmiany w Zarządzie Emitenta

» Czytaj więcej


« [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 22 [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] »