EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 50/2017


Raport bieżący 50/2017                   (22.12.2017)                                                                 
 
Temat:                                                                                                                              
 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
 
Podstawa prawna:                                                                       
 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.              
 
Treść raportu:                                                                                                                               
 
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 11 grudnia 2015 r., o której Emitent informował w raportach bieżących nr 53/2015, 40/2016, 1/2017 i 15/2017.
 
Na podstawie zawartego aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r. 
 
Pozostałe postanowienia umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku, nie uległy zmianie.
 
Aktualna kwota powyższego kredytu do spłaty wynosi 21.677.036,05 PLN. Środki pochodzące z kredytu są przeznaczone na realizację kontraktu z tanzańską spółką National Development Corporation.