EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 49/2017


Raport bieżący 49/2017 (08.12.2017)

Temat: 

Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie następujących aneksów do umów kredytowych:

- Aneksu do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 16.09.2008 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 10.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2018 r.,

- Aneksu do Umowy o kredyt obrotowy z dnia 19.12.2013 r., z późniejszymi zmianami, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 17.12.2018 r., zgodnie z którym spłata kredytu nastąpi w 12 ratach miesięcznych;

- Aneksu do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23.05.2013 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 17.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2018 r.,

- Aneksu do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z dnia 08.01.2013 r., z późniejszymi zmianami, w aktualnej kwocie 17.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2018 r.;

- Aneksu do Umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 16.12.2014 r., z późniejszymi zmianami, w kwocie 5.000.000 PLN, przedłużającego okres obowiązywania umowy do dnia 15.12.2019 r., zgodnie z którym spłata kredytu nastąpi w 24 ratach miesięcznych.

Pozostałe warunki wszystkich wyżej wymienionych umów z Bankiem Millennium S.A., w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie.