EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 2/2018


Raport bieżący nr 2/2018   (11.01.2018)

Temat:

Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum URSUS BUS

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1. MAR

Treść raportu:

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Konsorcjum URSUS BUS, w skład którego wchodzi URSUS BUS S.A. oraz Emitent, w przetargu nieograniczonym na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych autobusami jednoczłonowymi, znak sprawy pn/01/2017, zorganizowanym przez PKM Katowice sp. z o. o. Uzasadniając wybór, Zamawiający wskazał, iż wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, tj. ceny oferty i oceny właściwości techniczno – eksploatacyjnych.

Wartość oferty brutto wynosi 10 335 720,75 zł.

Dostawy będą realizowane w roku 2018.

W przetargu złożono dwie oferty, strony uprawnione są do wniesienia środków ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż w opinii Zarządu, może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego grupy kapitałowej, a także ocenę jego aktualnej sytuacji.