EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Raport bieżący 1/2018


Raport bieżący nr 1/2018   (10.01.2018)

Tytuł:

Otrzymanie płatności w ramach umowy z tanzańską spółką NDC

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła płatność za dostawę partii przedmiotu Umowy handlowej z dnia 22 października 2015 r., realizowanej z National Development Corporation (NDC) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2015, 5/2016, 29/2016, 39/2016 i 47/2016. 

Otrzymana przez Emitenta kwota 28.955.369,34 polskich złotych, odpowiadająca kwocie 8.332.240,61 dolarów amerykańskich, stanowi zapłatę za partie ciągników rolniczych, oprzyrządowania, części zamiennych i wyposażenia hali montażowej wysłane do Tanzanii w ramach umowy, w kwocie odpowiadającej 58% ich wartości, jak również za partie przedmiotu umowy już odebrane przez kupującego, w wysokości 2% ich ceny, zgodnie z warunkami płatności określonymi w umowie z NDC.

Wszystkie płatności w ramach umowy z NDC są dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

Do chwili obecnej Emitent z tytułu realizacji umowy otrzymał łącznie równowartość 33.785.052,38 dolarów amerykańskich (w tym zaliczkę w wysokości 40% wartości umowy w kwocie 22.000.000 dolarów amerykańskich) , co odpowiada kwocie 133.604.709,22 polskich złotych.

Do chwili obecnej Emitent zrealizował część planowanych wysyłek przedmiotu Umowy, następne wysyłki realizowane będą w kolejnych okresach.

Jednocześnie Emitent informuje, że w sprawie realizacji drugiej części innego kontraktu afrykańskiego, podpisanego w 2013 r. z etiopską spółką METEC, nadal trwają negocjacje. W związku ze specyfiką negocjacji w krajach afrykańskich, która polega m.in. na ich przewlekłym, nierzadko wieloletnim charakterze, na obecnym etapie Zarząd Emitenta nie jest w stanie przewidzieć finału tych rozmów. Możliwa jest zarówno finalizacja drugiej części kontraktu, jak i ostateczne niedojście stron rozmów do porozumienia. Pierwsza część kontraktu, o wartości 45 mln USD, została zrealizowana w 2015 r.