EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXI/2014

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa". -> Zamknięcie postępowania.

                                                                                                            

Przetarg został zamknięty.

 

W imieniu URSUS S.A. zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 701,  703 – 705 Kodeksu Cywilnego informuje, o zamknięciu postępowania pod nazwą Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa".

 

Zamawiający zamkną postępowanie na zakup oraz montaż wycinarki laserowej opisanego w Warunkach Przetargowych z powodu braku ofert.


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I. Przedmioty przetargu:

PRZETARG XX/2014 Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 20 - Warunki Przetargowe do pobrania

 

II. Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III. Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 01.12.2014 do godz. 13.00 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 8  WP.

 

IV. Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V. Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512 047 787 lub sekr.  22 266 0 266, email: przetarg@ursus.com

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XIX/2014 Zakupu oraz montażu komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowanie


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XVIII/2014 Zakupu oraz montaż wycinarki plazmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XIII/2014 Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XVII/2014 Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania


OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XVI/2014 Zakup oraz montaż wieloosiowego centrum obróbczego jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zamknięcie


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XV/2014 Zakup oraz montaż 2 szt. numerycznych pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XIV/2014 Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XII/2014 Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Zakończenie postępowania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XIX/2014 Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 19

                                                                                

II.Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III.Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.07.2014 do godz. 14.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 8  WP.

 

IV.Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V.Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512 047 787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com


VI.Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I.Przedmioty przetargu:

·      PRZETARG XIII/2014 Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 13

·      PRZETARG XIV/2014 Zakup oraz montaż wycinarki laserowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 14

·      PRZETARG XV/2014 Zakup oraz montaż 2 szt. numerycznych pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 15

·      PRZETARG XVI/2014 Zakup oraz montaż wieloosiowego centrum obróbczego jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 16

·      PRZETARG XVII/2014 Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 17

·      PRZETARG XVIII/2014 Zakup oraz montaż wycinarki plazmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 18

                                                                                

II.Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III.Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 31.07.2014 Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 8.1  WP.

 

IV.Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V.Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512 047 787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com

 

VI.Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XII/2014 Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 12

                                                                                

II.Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III.Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.07.2014 do godz. 15.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 8  WP.

 

IV.Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V.Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512 047 787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com

 

VI.Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


Lublin,20.05.2014r.

PRZETARG XI/2014

Przetarg  na wykonanie robót budowlanych i dokończenie projektów wykonawczych dotyczących przebudowy hali w części A, B, C i D wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 19.05.2014.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I.Przedmioty przetargu:

PRZETARG XI/2014 Wykonanie robót budowlanych i dokończenie projektów wykonawczych dotyczących przebudowy hali w części A, B, C i D wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> link Przetarg 11

                                                                                

II.Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III.Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 28.04.2014 do godz. 15.00 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 8  WP.

 

IV.Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V.Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512 047 787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com

 

VI.Zamawiający zastrzega sobie prawo

·         odwołania przetargu bez podania przyczyny

·         zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

·         unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 


URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
6.03.2014r.

 

PRZETARG V/2014

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjno diagnostycznego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

                                                                                                            

Przetarg został zamknięty.

 

W imieniu URSUS S.A. zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. 701,  703 – 705 Kodeksu Cywilnego informuje, o zamknięciu postępowania pod nazwą Zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjno diagnostycznego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” Zamawiający zamkną postępowanie na zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjno diagnostycznego opisanego w Warunkach Przetargowych z powodu braku ofert.


URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
13.03.2014r.

 

PRZETARG VI/2014

Przetarg  na zakup wyposażenia stanowiska spawalniczego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 28.02.2014. Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

PRZETARG VII/2014

Przetarg  na zakup wyposażenia stanowiska montażowego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 28.02.2014. Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

PRZETARG VIII/2014

Przetarg  na zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-suwnica bramowa w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 28.02.2014. Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

PRZETARG IX/2014

Przetarg  na zakup mobilnej wagi samochodowej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 28.02.2014. Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

PRZETARG X/2014

Przetarg  na zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 28.02.2014. Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie Art. 701,  703 – 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

I. Przedmioty przetargu:

PRZETARG V/2014  Zakup wyposażenia stanowiska laboratoryjno diagnostycznego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. -> Przetarg 5

PRZETARG VI/2014 Zakup wyposażenia stanowiska spawalniczego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 6

PRZETARG VII/2014 Zakup wyposażenia stanowiska montażowego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 7

PRZETARG VIII/2014 „Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-suwnica bramowa w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 8

PRZETARG IX/2014 „Zakup mobilnej wagi samochodowej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 9

PRZETARG X/2014 „Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” -> Przetarg 10

                                                                               

II. Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com  w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 

III. Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 28.02.2014 do godz. 15.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 7.4  WP.

 

IV. Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V. Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512047787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 


URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,
18.02.2014r.

Przetarg I/2014  

 

W ramach projektu „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

Przetarg został zamknięty.

 

W imieniu URSUS S.A. zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. Art. 701,  703 – 705 Kodeksu Cywilnego informuje, o zamknięciu postępowania pod nazwą Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego”.

Zamawiający zamkną postępowanie na zakup zgrzewarki i chłodnicy opisanych w Warunkach Przetargowych z powodu braku ofert.

 

 

Przetarg II/2014

 

Podnośnik samochodowy jako wyposażenie stanowiska diagnostyczno-laboratoryjnego  w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.”

                                                                                                            

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 17.02.2014.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 70Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

 

Przetarg III/2014

 

Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-wózka widłowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.”

                                                                                                            

Przetarg został rozstrzygnięty.

 

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 17.02.2014.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego  w ramach projektu : „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

 

Przetarg IV/2014

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-rampa załadunkowa w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.”

                                                                                                            

Przetarg został zamknięty.

 

W imieniu URSUS S.A. zwanego dalej Zamawiającym na podstawie art. Art. 701,  703 – 70 Kodeksu Cywilnego informuje, o zamknięciu postępowania pod nazwą Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego”

Zamawiający zamkną postępowanie na zakup zgrzewarki i chłodnicy opisanych w Warunkach Przetargowych z powodu braku ofert.

 


INFORMACJA DLA OFERENTÓW

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

 

Informuje iż przedłuża  termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać do dnia 17.02.2014 do godz. 14.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2014 w następujących  godzinach:

 

PRZETARG I/2014 – 1500

Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””

PRZETARG II/2014 – 1515

„Podnośnik samochodowy jako wyposażenie stanowiska diagnostyczno-laboratoryjnego  w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””

RZETARG III/2014 – 1530

„Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-wózka widłowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””

PRZETARG IV/2014 – 1545

„Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-rampa załadunkowa w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

URSUS S.A. Lublin, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin,

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

 

  I. Przedmioty przetargu:

PRZETARG I/2014  „Zakup zgrzewarki i chłodnicy jako części wyposażenia do kabiny spawalniczej w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””-----12 -> link Przetarg 1

PRZETARG II/2014 „Podnośnik samochodowy jako wyposażenie stanowiska diagnostyczno-laboratoryjnego  w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””12/30 -> link Przetarg 2

PRZETARG III/2014 „Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-wózka widłowego w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””13 -> link Przetarg 3

PRZETARG IV/2014 „Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów-rampa załadunkowa w ramach projektu pn.: „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.””13,30 -> link Przetarg 4

 

II. Warunki udziału w przetargu

Zamawiający udostępni Zainteresowanym nieodpłatnie Warunki Przetargowe (WP) w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert  w Biurze, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin. WP zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com  w zakładce O FIRMIE, podzakładka PRZETARGI. 

 

III. Miejsce składania i otwierania ofert

Oferty należy składać do dnia 13.02.2014 do godz. 11.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin  zgodnie z WP pkt 7. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z pkt 7.4  WP.

 

IV. Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w WP.

 

V. Dane kontaktowe

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami jest:

Pan Mariusz Dybich  Tel: kom: 512047787 lub sekr.  22 266 0 266, email: mariusz.dybich@ursus.com

 

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo

· odwołania przetargu bez podania przyczyny

· zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

· unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

Lublin, dnia  15 lipca 2013r.

Znak Sprawy: 2/2013

PRZETARG 2/2013

 

Wyposażenie Hali A -  Kompleksowe wyposażenie do stanowisk montażu pojazdów prototypowych” – zakup pierwszego kompletu wyposażenia
 

Przetarg został rozstrzygnięty.

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 27.07.2013 r.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z w/w przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie  Art. 701,  703 – 705Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Warunkach Przetargowych.

 

 

Lublin, dnia  17 czerwca 2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PRZETARG II/2013
 

Przetarg został rozstrzygnięty.

URSUS spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20 - 952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000013785, kapitał zakładowy 26.180.000 złotych (w całości opłacony), REGON: 510481080, NIP: 739-23-88-088,

 

Telefon +48  81 749 38 00

Fax +48  81 749 32 66

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w trybie art. 701, 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) na:

 

 1. Przedmiot przetargu

PRZETARG 2/2013Wyposażenie Hali A -  Kompleksowe wyposażenie do stanowisk montażu pojazdów prototypowych” – zakup pierwszego kompletu wyposażenia

                                                                                                   

 1. Oczekiwany termin realizacji

Terminy wykonania przedmiotu zamówienia określono  w punkcie 6. Warunków Przetargowych.

 

 1. Warunki udziału w przetargu

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający udostępni nieodpłatnie Warunki Przetargowe w terminie od dnia ogłoszenia do dnia złożenia ofert w Biurze Zamawiającego, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin. Warunki Przetargowe zostaną umieszczone na stronie  www.ursus.com w zakładce FIRMA, podzakładka PRZETARGI. 

 1. Miejsce składania i otwierania ofert
 1. Oferty należy składać do dnia   27 czerwca  2013 do godz. 13.30 w Biurze Zamawiającego, ul. Mełgiewska 7-9, pok. 103, 20-952 Lublin  zgodnie z Warunkami Przetargowymi pkt 7.  
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu     27 czerwca  2013 w Biurze  Zamawiającego pok. 113, ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin  o godzinie 14.00.

 

 1. Wymagania stawiane wykonawcom

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią wymogi zawarte w Warunkach Przetargowych.

 

 1. Dane kontaktowe

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Pan Eugeniusz Hyz Tel: kom: 532 482 380 lub sekr.  81 / 749 38 00 , email: eugeniusz.hyz@ursus.com

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania przetargu bez podania przyczyny;
  2. zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert;
  3. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

 

WARUNKI PRZETARGOWE

(dalej jako WP)

PRZETARG 2/2013

 „Wyposażenie Hali A -  Kompleksowe wyposażenie do stanowisk montażu pojazdów prototypowych” - zakup pierwszego kompletu wyposażenia

Lublin, czerwiec 2013 r.

 

1.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

URSUS spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, zwana dalej Zamawiającym,

Adres Zamawiającego: ul. Mełgiewska 7-9, 20 - 952 Lublin,

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000013785,

kapitał zakładowy 26.180.000 złotych (w całości opłacony),

REGON: 510481080,

NIP: 739-23-88-088,

Telefon +48  81 749 38 00

Fax +48  81 749 32 66

Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o przetargu i Warunki Przetargowe: www.ursus.com . Zamawiający udostępnia na wskazanej stronie internetowej Ogłoszenie o przetargu i Warunki Przetargowe do upływu terminu składania ofert. Zamawiający na ww. stronie zamieszczać będzie również inne informacje związane z przetargiem.

Godziny pracy zamawiającego: od 7:30 do 15:30  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

2.            TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg pisemny nieograniczony.

 

3.            PODSTAWA PRAWNA:

Art. 701, 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

4.            Wszelkie informacje przedstawione w niniejszych Warunkach Przetargowych przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane w innym celu.

 

5.            PRZEDMIOT PRZETARGU /  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu podnośników kolumnowych do samochodów ciężarowych i autobusów.

 

5.1          URSUS S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin, Polska, zwany w treści Warunków Przetargowych (WP) „Zamawiającym” informuje spełniających warunki Oferentów o przetargu nieograniczonym na dostawę:  „Wyposażenie Hali A -  Kompleksowe wyposażenie do stanowisk montażu pojazdów prototypowych” - zakup pierwszego kompletu wyposażenia,  na terenie Ursus S.A., przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

 

5.2          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w przetargu zawiera Załącznik  nr 2 do Warunków Przetargowych.

 

6.            TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI / TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin realizacji zamówienia: do 08-08-2013r.

 

7.            MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

7.1          Oferty należy składać pod adresem: URSUS S.A.  ul. Mełgiewska 7-9, pok. 103 Lublin lub osobiście, nie później niż do dnia 27 czerwca  2013 r. do godziny 13:30 (rozstrzyga data wpływu listu, a nie data jego nadania) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy oferenta i dopiskiem:  OFERTA  „Wyposażenie Hali A -  Kompleksowe wyposażenie do stanowisk montażu pojazdów prototypowych” - zakup pierwszego kompletu wyposażenia . - nie otwierać przed godziną 14:00, dnia  27 czerwca 2013r.

7.2          Oferta powinna zawierać adres umieszczony na kopercie: URSUS S.A., ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin,

7.3          W przypadku, gdy koperta nie będzie oznakowana i zapieczętowana w powyższy sposób, Zamawiający nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za jej nieodpowiednie przyjęcie lub przedwczesne otwarcie.

7.4          Otwarcie Ofert nastąpi podczas posiedzenia jawnego w dniu 27  czerwca 2013r.  o godz. 14:30 w  sali konf. przy ul. Mełgiewskiej 7-9, pok. 113 w Lublinie.

7.5          Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

7.6          Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

7.7          Oferent powinien złożyć ofertę oraz dokumenty załączone do oferty wskazane w pkt 10. w 1 egzemplarzu, trwale spięta, strony powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

 

8.            MATERIAŁY PRZETARGOWE

Warunki Przetargowe w formie elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.ursus.com zakładka  FIRMA, podzakładka PRZETARGI oraz w siedzibie Zamawiającego począwszy od dnia Ogłoszenia o Przetargu, do dnia poprzedzającego otwarcie ofert do godz. 14:00. Materiały Przetargowe w wersji papierowej będą udostępniane do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

9.            KRYTERIA KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT

Oferent w szczególności powinien spełniać następujące kryteria:

9.1          posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 20 tys. PLN (kopia ubezpieczenia OC potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta).

9.2          Jest dostawcą urządzeń zdefiniowanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będzie dysponował potencjałem do wykonania zamówienia, łącznie z wymaganymi warunkami gwarancji i serwisu, i osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

9.3          posiada referencje z minimum trzech zamówień, (Załącznik WP nr 3).

9.4          Przetarg nie dotyczy firm, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość.

 

10.          DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW

10.1       Wszyscy Oferenci powinni wraz ze swoją Ofertą przedłożyć oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby następujące informacje i dokumenty:

10.1.1.  Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik WP nr 1).

10.1.2.  Zredagowaną na piśmie końcową część  Załącznika nr 02 do Umowy - Dokument gwarancyjny i warunki gwarancji oraz dokument określający zasady i sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz z cennikiem. UWAGA: Ta część dokumentu musi być spójna z ustaleniami (wymaganiami) określonymi przez Zamawiającego w początkowej części treści tego Załącznika.

 

10.1.3.  Aktualny (nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert w niniejszym przetargu) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

10.1.4.  Pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów wskazanych w pkt 10.1.1.

10.1.5.  Aktualne (nie wcześniejsze niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert w niniejszym przetargu) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS właściwego dla siedziby Oferenta o nie zaleganiu z płatnościami. W przypadku braku zaświadczenia konieczne jest oświadczenie Oferenta. W przypadku wyboru oferty Oferent uzupełni zaświadczenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

10.1.6.  Oświadczenie dot. referencji  (Załącznik WP nr 3 ), z których wynika wartość oraz zakres dostawy.

10.1.7.  Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10.1.2 i 10.1.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.            nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b.            nie zalega z uiszczaniem podatków opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10.1.8.  Dokumenty, o których mowa w ppkt 10.1.6 lit. a i lit . b winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.1.9.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 10.1.6 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

11.          KOSZTY PRZETARGU

Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem i przedstawieniem swojej Oferty, a Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za powyższe koszty.

 

12.          CENY OFERTOWE

12.1       Cena ofertowa będąca wynagrodzeniem ryczałtowym powinna obejmować koszt wszystkich składników dostawy objętych przetargiem, wraz z kosztami gwarancji.

12.2       Nie dokonanie w całości lub w części wyceny jakiegokolwiek elementu usługi uważane jest za oferowanie tego elementu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

12.3       Cena ofertowa (wynagrodzenie ryczałtowe) podana przez Oferenta będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie zmieniona, z wyjątkiem przypadków opisanych w umowie.

12.4       Walutą oferty jest PLN.

 

13.          OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

13.1.      Oferty winny pozostać wiążące przez okres 30 dni licząc od terminu złożenia Ofert określonego pkt.7.1.

13.2.      Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą.

 

14.          OFERTY SPÓŹNIONE

Wszelkie Oferty otrzymane po ostatecznym terminie składania ofert nie zostaną otwarte i będą zwrócone Oferentom pod warunkiem umieszczenia adresu zwrotnego na kopercie. W przypadku braku adresu zwrotnego zamknięta oferta będzie przechowywana przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostanie zniszczona.

 

15.          WADIUM

 

15.1.      Kwota

15.2.      wadium w wysokości 10.000 PLN  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

15.3.      Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.

15.4.      Wadium wniesione w gotówce należy wpłacić na konto, numer: 

41 1160 2202 0000 0000 6193 6409, Bank Millennium, z dopiskiem wadium na PRZETARG 2/2013

15.5.      Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej winno być ważne przez okres związania ofertą oraz powinno określać, że dotyczy postępowania prowadzonego w oparciu o przepisy  Kodeksu Cywilnego.

15.6.      Potwierdzeniem wniesienia wadium jest kserokopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie niepieniężnej. Potwierdzenie złożenia wadium należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie oznakowanej zgodnie z pkt 7 z dopiskiem WADIUM.

15.7.      Wadia Oferentów zostaną zwolnione niezwłocznie, jeżeli:

15.7.1.  upłynął termin związania ofertą, lub

15.7.2.  zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, lub

15.7.3.  Zamawiający zamknął przetarg bez wyboru którejkolwiek z ofert, lub

15.7.4.  Zamawiający unieważnił przetarg bez podania przyczyny.

15.8.      Wadium Oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zwolnione do 5 dni po podpisaniu umowy.

15.9.      Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

15.10.    Wadium Oferenta ulega zatrzymaniu przez Zamawiającego jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

15.10.1.                odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy  Załącznik WP nr 6

15.10.2.                nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub

15.10.3.                zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta

15.11.    Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać:

15.11.1.                oznaczenie Wykonawcy,

15.11.2.                wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta,

15.11.3.                wskazanie gwaranta,

15.11.4.                określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją jako wierzytelności z tytułu żądania zapłaty wadium w całości, wynikającego z przetargu prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego,

15.11.5.                kwotę gwarancji,

15.11.6.                termin ważności gwarancji

15.11.7.                oświadczenie o bezwarunkowym i nie odwołalnym charakterze gwarancji

15.11.8.                zastrzeżenie o wykonalności na terytorium RP

 

16.          WYCOFANIE OFERT

15.1.      Oferent może wycofać swą ofertę przez pisemne powiadomienie przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

15.2.      Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane, opakowane, oznakowane zgodnie z postanowieniami pkt. 7.1 a koperta winna dodatkowo być oznaczona jako  „Wycofanie”.

 

17.          ODRZUCENIE OFERT

                Odrzucenie ofert nastąpi przy nieprawidłowym podaniu ceny ofertowej, jeżeli oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia nie spełniają parametrów określonych przez Zamawiającego w ZAŁĄCZNIKU WP nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,  w przypadku rażąco niekompletnej lub niejednoznacznej oferty, np. braku możliwości jednoznacznego rozpoznania, kto jest oferentem,  lub w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie:

1)            Nieprawidłowo podpisanej oferty,

2)            Nie załączenia do oferty dokumentu lub dokumentów wskazanych w pkt. 10,

3)            Nie uzupełnienia w wyznaczonym czasie braków formalnych.

 

18.          POPRAWIANIE OMYŁEK

W przypadku oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający wezwie Oferenta do ich poprawienia w określonym przez siebie terminie lub dokona ich poprawy we własnym zakresie informując o naniesionych poprawkach Oferenta. Zamawiający odrzuci ofertę nie poprawioną w zakreślonym terminie.

 

19.          ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO

18.1.      odwołania przetargu bez podania przyczyny

18.2.      zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek z ofert

18.3.      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

 

20.          WYBÓR OFERTY

19.1.      Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto z wyodrębnioną ceną netto i podatkiem VAT w stawce procentowej i kwotowej.

19.2.      Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który przedstawi najniższą cenę brutto.

19.3.      Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.

19.4.      Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

19.5.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

 

21.          ZAWARCIE UMOWY

20.1.      Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Oferentowi, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

20.2.      Oferent wygrywający przetarg przedstawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy

 

22.          Załączniki do Warunków Przetargowych zostaną przekazane Oferentowi przez Zamawiającego na wskazany adres po wysłaniu informacji na adres mailowy: eugeniusz.hyz@ursus.com

Załącznikami do Warunków Przetargowych są:

1)            Załącznik WP nr 1– Formularz oferty

2)            Załącznik WP nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

3)            Załącznik WP nr 3 - Oświadczenie dot. referencji

4)            Załącznik WP nr 4 - Wzór umowy

 

 


 

Pytania i odpowiedzi

 

Dnia 20.06.2013 jeden oferentów zadał następujące pytanie:

 

Jaka jest minimalna i maksymalna średnica opon, które podnośniki będą podejmować?

 

Odpowiedź ogłaszającego przetarg:

Rozstaw łap nośnych podnośnika powinien obejmować średnicę kół od 900mm do 1140mm.

 

 

Lublin, dnia 21.06.2013 r.

 

Dnia 21.06.2013 jeden oferentów zadał dwa pytania, na które odpowiedzi ogłaszającego przetarg są następujące:

1. Kolumny przestawne: regulacja wideł w zakresie 16"-23"   - akceptujemy zakres odpowiada założonym parametrom (Rozstaw łap nośnych podnośnika powinien obejmować średnicę kół od 900mm do 1140mm).

2. Stojak osiowy (podpora montażowa) wysokość minimalna - maksymalna: 1355mm-1920 mm   -nie akceptujemy minimalna wysokość nie odpowiada założonym parametrom (W stanie złożonym nie więcej niż 1200mm).

 

Lublin, dnia 24.06.2013 r.

 


Lublin 19.02.2013  Znak Sprawy: I/2013

PRZETARG I/2013

Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego” na terenie URSUS S.A. Oddział Lublin, przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie

Przetarg został rozstrzygnięty.

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 08.02.2013.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z w/w przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie  
Art. 701,  703 – 705 Kodeksu Cywilnego. 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Warunkach Przetargowych.

Lublin, luty  2013r


Lublin, 20.09.2012  Znak Sprawy: I/2012

PRZETARG I/2012

Wykonanie robót budowlanych i projektów wykonawczych dotyczących przebudowy hali w części A, B, C i D wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego.”  na terenie URSUS S.A. Oddział Lublin, przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie.

Przetarg został rozstrzygnięty.

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 17.09.2012 r oraz rozstrzygniętego na posiedzeniu niejawnym w dniu  18.09.2012.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z w/w przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701, 703 – 705 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Warunkach Przetargowych.


Lublin, 20.12.2011 Znak Sprawy: I/2011

PRZETARG I/2011

„Opracowanie dokumentacji projektowej Projektu Budowlanego dla inwestycji pn. „Przebudowa Hali w części A, B, C wraz z infrastrukturą zaplecza zewnętrznego” na terenie Pol-Mot Warfama S.A. Oddział Lublin, przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie”

Przetarg został rozstrzygnięty.

Otwarcie Ofert nastąpiło podczas posiedzenia jawnego w dniu 16.12.2011.

Po ocenie ofert Komisja Przetargowa skierowała wniosek do Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i zawarcia umowy w związku z w/w przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na podstawie Art. 701, 703 – 705 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Warunkach Przetargowych.

Lublin, grudzień 2011r