EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na Dostawę oprzyrządowania montażowego do budowy prototypów – Część II nr 24/24/2017 dla URSUS S.A 

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementu hydraulicznego sterowania automatycznego do demonstratora – prototypu ciągnika dla URSUS S.A. nr sprawy 23/23/2017

 

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągników dla URSUS S.A. nr sprawy: 22/22/2017 w podziale na 52 grupy przedmiotu zamówienia

 

 
 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów skrzyni biegów dla URSUS S.A. nr sprawy: 21/21/2017 w podziale na 10 grup przedmiotu zamówienia

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę łożysk - elementów składowych demonstratora – prototypów skrzyni biegów dla URSUS S.A. nr sprawy: 20/20/2017 

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na Dostawę oprzyrządowania montażowego do budowy prototypów – Część I nr 19/19/2017 dla URSUS S.A.

 

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część VI dla URSUS S.A. nr sprawy: 18/18/2017 z podziałem na 2 grupy przedmiotu zamówienia:


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część V dla URSUS S.A. nr sprawy: 17/17/2017 z podziałem na 13 grup przedmiotu zamówienia:

 


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów skrzyni biegów dla URSUS S.A. nr sprawy: 16/16/2017 z podziałem na 10 grup przedmiotu zamówienia:

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część IV dla URSUS S.A. nr sprawy: 15/15/2017 z podziałem na 7 grup przedmiotu zamówienia:

 


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku
od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15 na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część III dla URSUS S.A. nr sprawy: 14/14/2017 z podziałem na 20 grup przedmiotu zamówienia:

 


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część II dla URSUS S.A. nr sprawy: 13/13/2017 z podziałem na 10 grup przedmiotu zamówienia:

 

 


 

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności,

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów ciągnika część I dla URSUS S.A. nr sprawy: 12/12/2017 z podziałem na 7 grup przedmiotu zamówienia:

 

 


 

                                                   Lublin, 11.07.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

URSUS S.A. informuje, że w postępowaniu nr 09/09/2017 na „Przeprowadzenie badań trwałościowych dla systemów przeniesienia mocy w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power w tym: realizacja badań trwałościowych na stanowiskach badawczych zgodnie z opracowanym programem badań, analiza wyników badań i weryfikacja konstrukcji wraz z ewentualną niezbędną modernizacją”
w ramach realizacji projektu „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, upublicznionego na stronie internetowej bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz ursus.com.pl w dniu 01.06.2017 roku wybrany został następujący wykonawca:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, cena 3 972 500,00zł netto, termin wykonania 10 miesięcy.

 

Uzasadnienie

 

Wykonawca Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań spełnia wszystkie wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena oferty 90% i termin wykonania 10% uzyskał 100 pkt.

W postępowaniu nie wpłynęły żadne inne oferty.

 

Nr ofert

Nazwa i adres oferenta

Ilość punktów

w kryterium

Cena oferty

Ilość punktów

w kryterium

Termin wykonania

Łączna ilość punktów

1

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań

90 pkt

10pkt

100pkt


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę niestandardowych elementów składowych demonstratora – prototypów skrzyni biegów dla URSUS S.A. nr sprawy: 11/11/2017 z podziałem na 9 grup przedmiotu zamówienia:

 

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na dostawę elementów składowych demonstratora – prototypów skrzyni biegów dla URSUS S.A. nr sprawy: 10/10/2017 z podziałem na 7 grup przedmiotu zamówienia:

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

na przeprowadzenie badań trwałościowych dla systemów przeniesienia mocy w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power w tym: realizacja badań trwałościowych na stanowiskach badawczych zgodnie z opracowanym programem badań, analiza wyników badań i weryfikacja konstrukcji wraz z ewentualną niezbędną modernizacją, nr sprawy: 09/09/2017.

 


Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwotę 50 tys. PLN netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z zasadą konkurencyjności.

realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

na dostawę stanowiskowego urządzenia badawczego do wykonywania kompleksowych badań optymalizacyjnych wraz z maszyną współrzędnościową oraz oprzyrządowaniem do obróbki korpusów
(w tym centrum obróbcze CNC) dla URSUS S.A. nr sprawy: 08/08/2017 tj. zestaw nowoczesnych maszyn składający się z centrum obróbczego CNC (poziomego) i portalowej maszyny pomiarowej służący do pomiarów obrabianych części przed obróbką, w jej trakcie oraz  po jej zakończeniu. Stanowisko ma służyć do badań w wyniku których zostanie dobrana optymalna technologia produkcyjna obróbki poszczególnych elementów transmisji.

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 38970000-5  Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016 z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia)

Zadanie nr 1: dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2: dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3: dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

1.    Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016,

Zadanie nr 1: dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika, najkorzystniejszą ofertę założyła firma VERITECH Sp. z o. o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska, cena 490 770,00 zł brutto, termin wykonania 7 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca VERITECH Sp. z o. o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 97,14 pkt.

 

Zadanie nr 2: dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych, najkorzystniejszą ofertę założyła firma ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D cena 748 455,00 zł. brutto, termin wykonania 9 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 90,00 pkt.

Zadanie nr 3: dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów, najkorzystniejszą ofertę założyła firma ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 55D cena 1 961 850,00 zł. brutto, termin wykonania 9 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 90,00 pkt.

 

2.    Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Na zadanie nr 1:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

VERITECH Sp. z o.o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska

 

Na zadanie nr 2:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D

VERITECH Sp. z o.o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska

 

Na zadanie nr 3:

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D

 

3.    Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Zadanie nr 1:  dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

23,31 pkt

0 pkt.

23,31 pkt

2

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

38,33 pkt

10 pkt

48,33 pkt

3.

VERITECH Sp. z o.o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska

90 pkt

7,14 pkt

97,14 pkt

 

Zadanie nr 2:  dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

28,67 pkt

0 pkt.

28,67 pkt

2.

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

22,67 pkt

10 pkt

32,67 pkt

3.

ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D

90 pkt

0 pkt

90,00 pkt

4.

VERITECH Sp. z o.o. ul. Czarnoleska 18, 41-709 Ruda Śląska

24,31 pkt

8 pkt.

32,31 pkt

 

Zadanie nr 3:  dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1.

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

28,66 pkt

0 pkt.

28,66 pkt

2.

UNICOM GROUP S.P.A Via Industria 9, Consumaro (FE) I-44041 Casumaro (FE) Italia

38,96 pkt

10 pkt

48,96 pkt

3.

ODIUT AUTOMEX Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 55D

90 pkt

0 pkt

90 pkt

 

 

 Do wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

Zadanie nr 1:  dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.
Zadanie nr 2:  dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.
Zadanie nr 3:  dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.


Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 02.09.2016 r. 2016/S 169-304700 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1006016

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Z uwagi na niejasny zapis dotyczący zadania 3 :”Dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów" w podpunkcie 3d (siódme wypunktowanie), proponujemy zmianę brzmienia z "Układ obciążający tylny most w postaci adapterów bezwładnościowych umożliwiających odwzorowanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ciągnika rolniczego uwzględniający współczynnik bezpieczeństwa 3" na następujący: “Układ obciążający tylny most w postaci adapterów umożliwiających odwzorowanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ciągnika rolniczego”.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści specyfikacji, jednakże dopuszcza wykonanie w postaci „Układ obciążający tylny most w postaci adapterów umożliwiających odwzorowanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ciągnika rolniczego”

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

 

Zadanie nr 1:                      dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:                     dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:                     dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 02.09.2016 r. 2016/S 169-304700

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1006016

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

                Ursus S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2016 r. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonujemy zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

 

Rozdział XX pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 17.10.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data elektronicznego wysłania oferty. Adres skrzynki na który należy wysłać ofertę: ursus@ursus.com

Rozdział XX pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7, 20-209, Lublin dnia 17.10.2016 godz. 14:15.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7, wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):


Zadanie nr 1: dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.
Zadanie nr 2:  dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.
Zadanie nr 3:  dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.


Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 02.09.2016 r. 2016/S 169-304700
oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1006016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że: 

1. Rozdział XVII pkt. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„Zadanie nr 1: dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika – 7200,00 zł. (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7, wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.


Dot. przetargu na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016 z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

Zadanie nr 1:      dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:     dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:      dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996 i 1020); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

Korekta omyłki w Suplemencie do Dziennika Urzędowego unii Europejskiej:

Przedmiot zamówienia:
CPV:38970000
Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
Zamiast:
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia w dniach: 9
Powinno być:
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 9


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 07/07/2016 z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

 

Zadanie nr 1:      dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:     dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:      dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996 i 1020); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7, podaje informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power., nr sprawy: 06/06/2016.”

 

1.       Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power., nr sprawy: 06/06/2016.” najkorzystniejszą ofertę założyła firma BOGART Sp. z o. o. Nowa Wieś Mała 40, 11-040 Dobre Miasto, cena 3136500,00 zł brutto, termin wykonania 20 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca BOGART Sp. z o.o. Nowa Wieś Mała 40, 11-040 Dobre Miasto złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 90 pkt.

 

2.       Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

Ofertę złożyło 2 wykonawców:

BOGART Sp. z o.o. Nowa Wieś Mała 40, 11-040 Dobre Miasto

IDIADA Automotive Technology S.A. L’Albomar, 43710 Santa Oliva (Tarragona) Hiszpania

 

3.       Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1

BOGART Sp. z o.o. Nowa Wieś Mała 40, 11-040 Dobre Miasto

90 pkt.

0 pkt.

90 pkt

2

IDIADA Automotive Technology S.A. L’Albomar, 43710 Santa Oliva (Tarragona) Hiszpania

30,85 pkt

0 pkt.

30,85 pkt

 

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty - plik .PDF do pobrania Financial statement

 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

 

Zadanie nr 1:                     dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:                     dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:                     dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 09.07.2016 r. 2016/S 131-236014 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1003373

 

                Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn.: „dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016.” – ogłoszone w dniu 09.07.2016 r. w:

1.       Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  2016/S 131-236014

2.       Bazie konkurencyjności pod nr 1003373

3.      Na stronie internetowej, pod adresem: www.ursus.com oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

Uzasadnienie

 

                Do upływu terminu składania ofert tj. 17 sierpnia 2016 r. godz. 14:00 nie wpłynęła żadna oferta na wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaplik .PDF do pobrania Financial statement

 


Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

 

Zadanie nr 1:dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 09.07.2016 r. 2016/S 131-236014

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1003373

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie: Skoro Wykonawca będzie stroną umowy sprzedaży podpisanej z Leasingodawcą, to prosimy o podanie warunków tej umowy sprzedaży (wzoru umowy). Chodzi o umowę, o której mowa w punkcie 1 (Zadanie 1, punkt h; oraz odpowiednio, Zadanie 2, punkt j; Zadanie 3, punkt m).

Odpowiedź: Wszystkie dokumenty dostępne dla Wykonawcy na tym etapie postępowania zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.


Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

Zadanie nr 1:             dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:             dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:             dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 09.07.2016 r. 2016/S 131-236014

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1003373

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie: W związku z faktem, że w postępowaniu przetargowym – nr sprawy 05/05/2016, Zamawiający nie nabędzie bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy a będzie on przedmiotem umowy leasingowej zawartej pomiędzy leasingodawcą (Kupującym) a Wykonawcą,  zwracamy się z prośbą o udostępnienie warunków tejże umowy leasingowej (wzoru umowy).

Odpowiedź: Umowa leasingu, na podstawie której finansowany będzie zakup przedmiotu, łączyć będzie URSUS S.A. z leasingodawcą (firmą leasingową), a wykonawca (dostawca przedmiotu) będzie tylko stroną  umowy sprzedaży, na podstawie której sprzeda towar firmie leasingowej i od niej otrzyma zapłatę. Umowa pomiędzy leasingodawcą, a URSUS S.A. zostanie objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

            URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016. z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

Zadanie nr 1:             dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:             dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:             dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 09.07.2016 r. 2016/S 131-236014

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1003373

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

 

 

1. W Rozdziale X ust. 2 dodaje się pkt. 2.9 w brzmieniu:

2.9 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ (w formie oryginału).

 

            URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje oraz wzór załącznika nr 8 zamieszcza
na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”,nr sprawy: 06/06/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17.06.2016 r. 2016/S 116-206908

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1002671

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie: Czy zamówienie obejmuje wykonanie sterownika transmisji do produkcji seryjnej czy tylko prototypu?

Odpowiedź: Zakres prac nad sterownikiem obejmuje przygotowanie sterownika do wdrożenia do produkcji seryjnej tj. w pełni gotowy (i w pełni przetestowany) produkt, który może trafić do sprzedaży.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie przez dostarczenie schematu układu sterowania? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia:

Opcja 1: Schematu obwodu drukowanego ukladu sterowania co wiązałoby się z koniecznością zaprojektowania elektroniki w 100% czy tez

Opcja 2: Może zostać użyta jednostka sterująca pochodząca od poddostawców (rapid control prototyping solution).

W przypadku drugiej opcji czy URSUS preferuje konkretnych dostawców?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia schematu obwodu drukowanego układu sterowania wymaga się zaprojektowania oprogramowania (software) oraz fizycznej jednostki sterującej (hardware). Jeśli to możliwe dopuszcza się zastosowanie jednostki sterującej od poddostawców w którą zostanie wgrany zaprojektowany algorytm sterowania.

Pytanie: Czy projektowany sterownik transmisji ma nawiązywać do istniejących sterowników używanych w bieżąco produkowanych modelach ciągników (umiejscowienie, gabaryty, interfejsy, poddostawcy, itp.)?

Odpowiedź: Sterownik nie musi nawiązywać do istniejących już używanych przez Zamawiającego. Zaleca się aby pozostawić wspólne umiejscowienie tj. kabina ciągnika.

Pytanie: Co oznacza stwierdzenie, że system ma spełnić „rolę systemu komunikacji pokładowej”? Proszę o doprecyzowanie wymagań związanych z pełnieniem roli systemu komunikacji pokładowej.

Odpowiedź: Jednostka sterująca powinna mieć możliwość dołączenia jej do systemu komunikacji pokładowej lub jednocześnie pełnić role jednostki centralnej (master- zalecane) w tym systemie.

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi w szczególności: jakie róznice wprowadza tryb pracy master w stosunku do trybu pracy slave?

Odpowiedź: Tryb master: jako sterownik nadrzędny komunikujący się z peryferyjnymi (zalecane). Tryb slave poszczególne sterowniki na tym samym poziomie. Wymóg co do trybu master nie jest krytyczny. Głównym celem który jest pożądany jest komunikacja pomiędzy sterownikami (silnika, EHR, opcjonalnej hydrauliki zewnętrznej ) poprzez magistralę CAN.

Pytanie: Osobny wyświetlacz urządzenia diagnostycznego czy osobny wyświetlacz wbudowanego systemu czy może na desce rozdzielczej osobny zestaw wskaźników prezentowanych?

Odpowiedź: Osobny zestaw wskaźników w kolumnie kierownicy i wyświetlacz do parametrów pracy skrzyni, hydrauliki zewnętrznej (opcja), EHR, parametrów pracy silnika, diagnostyki po haśle.

Pytanie: Jakie dokładnie funkcjonalności są wymagane dla oprogramowania wyświetlacza?

Odpowiedź: Funkcjonalności zostaną określone w opracowanych założeniach poddanych wzajemnym ustaleniom po podpisaniu umowy

Pytanie: Jakie parametry i przy jakim zdarzeniu mają być archiwizowane?

Odpowiedź: Parametry temperatury oleju, ciśnienie oleju, stan cewek załączających i czujników, parametry krytyczne (zdarzenia- przekraczanie dopuszczalnych określonych parametrów) temperatura, ciśnienie, przeciążenia na podnośniku- powinny być dostępne do końca okresu gwarancji.

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje archiwizacji parametrów pracy (temperatury oleju, ciśnienie oleju, stan cewek załączających i czujników, parametry krytyczne, ...) tylko odnośnie systemu transmisji czy tez również parametrów pracy zewnętrznych urządzeń (np. silnik, ECU – sterownik silnika) z którymi sterownik transmisji ma się kontaktować?

Odpowiedź: Wymaga się archiwizacji parametrów pracy transmisji.

Pytanie: Specyfikacja określa: Zobowiązuje się wykonawcę do uczestnictwa w badaniach eksploatacyjnych transmisji prowadzonych w warunkach rzeczywistych, zaplanowanych do realizacji po zakończeniu terminu realizacji zadania, jednakże nie później niż 700 dni po dacie zakończenia zadania. Proszę o doprecyzowanie zakresu i harmonogramu „uczestnictwa’’. Czy zobowiązanie do uczestnictwa w badaniach eksploatacyjnych transmisji prowadzonych w warunkach rzeczywistych jest przedmiotem bieżącego zamówienia czy też będzie to objęte osobnym zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wykonawca uczestniczył w badaniach eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych tylko podczas wystąpienia nieprawidłowości związanych z pracą zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania tj. np. konieczność re-kalibracji charakterystyk włączania sprzęgieł wielopłytkowych których praca zostanie zweryfikowana podczas badań polowych (eksploatacyjnych). Zobowiązanie do uczestnictwa jest przedmiotem bieżącego zamówienia.

Pytanie: Specyfikacja określa: Wykonanie wirtualnego modelu blokowego układu w technice modelowania CAD 3D, z uwzględnieniem gabarytów podzespołów i ich dopasowania mechanicznego (kształtowego i wymiarowego) z podzespołami współpracującymi. Proszę podać poziom szczegółowości wymagań dotyczących stworzenia wirtualnego modelu blokowego. Czy Ursus dostarczy modele 3D transmisji i elementów pojazdu/ów które będą wymagane do zaprojektowania wirtualnego modelu blokowego?

Odpowiedź: Zamawiający przekaże modele 3D produktu w celu implementacji do już istniejącej konstrukcji transmisji elektronicznego układu sterującego.

Pytanie: Specyfikacja określa: Rezultatem realizacji przedmiotu zamówienia powinno być: Przedstawianie w formie opisu metodologii obliczeń i parametrów technicznych podzespołów elektronicznych układu sterowania. Proszę o wyjaśnienie jakie podzespoły elektroniczne Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Hardware (sterownik), wiązki elektryczne, złącza elektryczne oraz ewentualnie czujniki (jeśli konieczne).

Pytanie: Specyfikacja określa: Dokumentacja techniczna 2D/3D podzespołów elektronicznych, czujników, szczegółowy opis schematu oraz złączy wiązki elektrycznej, schemat blokowy układu sterowania oraz schematy połączeń komponentów opracowanych w formatach zapisu .dxf / .dwg / PDF; Jaki jest poziom szczegółowości wymaganej dokumentacji technicznej 2D/3D.

Odpowiedź: Dokumentacja 2D na podstawie której Zamawiający będzie miał możliwość uruchomienia poszczególnych komponentów (typu wiązki czujniki). Modele 3D komponentów elektronicznego systemu sterowania które będą odzwierciedlać rzeczywiste ułożenie komponentów na transmisji celem usprawnienia projektowania ciągnika rolniczego na bazie istniejącej przekładni.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com

 

 


Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż
i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 06/06/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17.06.2016 r. 2016/S 116-206908

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1002671

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

 

 

1. W Rozdziale X ust. 2 dodaje się:

 

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ (w formie oryginału).

 

            URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje oraz wzór załącznika nr 10 zamieszcza
na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż
i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 06/06/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17.06.2016 r. 2016/S 116-206908

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1002671

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców,
że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści załącznika nr 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – istotne postanowienia umowy, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza uregulowanie w umowie procedury wprowadzania zmian do projektu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza uregulowania w umowie procedury wprowadzania zmian do projektu. Zamawiający zakłada, iż przedstawiciele stron będą
w stałym kontakcie  i drobne modyfikacje, jeśli będą konieczne, będą mogły być wprowadzane na bieżąco (np. w trybie § 2 pkt 2 umowy). Ponieważ jednym z założeń jest niemodyfikowanie projektu w znaczący sposób, w ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uregulowania ww. procedury w umowie.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie w umowie struktury organizacyjnej projektu (Komitetu Sterującego, Kierowników Projektu) wraz z zakresem kompetencji przyznanych poszczególnym osobom w ramach pełnionej funkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wskazania w umowie struktury organizacyjnej projektu. Powyższe stanowi tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego, która po podpisaniu umowy z klauzulą poufności zostanie ujawniona wyłącznie drugiej stronie tej umowy.

Pytanie nr 3. Prosimy o uregulowanie w umowie procedury odbioru przedmiotu umowy i poszczególnych jej etapów. Par. 4, mimo nagłówka „Odbiór przedmiotu umowy”, przewiduje jedynie przeniesienie całości praw do rezultatów prac na Zamawiającego. Gdzie taka procedura odbioru będzie uregulowana, jeśli nie w umowie?

Odpowiedź: W § 4 oprócz postanowień dot. praw autorskich i własności przemysłowej zawarte jest postanowienie – jako pierwsze, w którym wskazano, iż odbiór przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający założył, iż to właśnie w tym dokumencie będą opisane poszczególne etapy i sposób odbioru przedmiotu umowy.

Pytanie nr 4. Par. 1 ust. 9: czy z zakresu tego postanowienia można wyłączyć podwykonawców Wykonawcy, tj. współpracujących z Wykonawcą, na podstawie umów cywilnoprawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? I jak to postanowienie ma się do postanowienia z par. 3 ust. 1 umowy?

Odpowiedź: § 1 pkt 9 stanowi zakaz zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest bowiem zainteresowany wyłącznie współpracą z podmiotem, który posiada wystarczający potencjał i samodzielnie jest w stanie zrealizować przedmiot umowy. Natomiast § 3 pkt 1 daje Wykonawcy swobodę ustalenia składu osób (doboru zespołu) zajmujących się z jego ramienia i pod jego auspicjami, ale w jego organizacji, realizacją umowy, zastrzegając jednocześnie, iż to Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za działania ww. osób.

Pytanie nr 5. Par. 2 ust. 5: czy Zamawiający dopuszcza zastrzeżenie w umowie umownych bądź ustawowych przypadków odstąpienia przez Strony od umowy,
wraz z modyfikacją skutków takiego odstąpienia? Inaczej przypadki ustawowego prawa odstąpienia od umowy o dzieło będą mogły być wykorzystane przez Stronę, ale skutki skorzystania z takiego prawa będą niekorzystne dla obu Stron, gdyż wówczas całą umowę uważa się za niebyłą i Strony zobowiązane są zwrócić wszystko, co otrzymały od drugiej Strony.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastrzeżenia innych niż są obecnie uregulowane w umowie przypadków odstąpienia.

Pytanie nr 6. Par. 2 ust. 9, par. 3 ust. 3: czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany używanego wszędzie w umowie pojęcia "opóźnienia" na "zwłokę", gdyż zgodnie
z ogólnymi zasadami odpowiedzialności uregulowanymi w kodeksie cywilnym, jedną z niezbędnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy jest wina, natomiast opóźnienie może być również niezawinione przez Wykonawcę, a przypadkiem zawinionego przez Wykonawcę opóźnienia jest zwłoka. Dlatego też zastrzeżenie w umowie opóźnienia zamiast zwłoki byłoby tożsame ze znacznym rozszerzeniem odpowiedzialności Wykonawcy ponad ustawową.

Odpowiedź: Zamawiająca nie dopuszcza zmiany używanego w umowie zwrotu opóźnienie na zwrot zwłoka.

Pytanie nr 7. Par. 2 ust. 9: w przypadku umowy o dzieło rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie nieskuteczne, gdyż jest to sposób rozwiązania umowy
o charakterze ciągłym, a w przypadku umowy o dzieło jedynym skutecznym sposobem jednostronnego rozwiązania umowy jest odstąpienie od umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastrzeżenia przypadków odstąpienia od umowy przez Strony wraz z modyfikacją skutków takiego odstąpienia, tj. że Wykonawca zatrzymuje wówczas dotychczas wypłacone wynagrodzenie za zrealizowane etapy umowy oraz ma prawo do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu,
a Zamawiający zachowuje prawa do wytworzonych i przekazanych Zamawiającemu utworów, za które uiścił wynagrodzenie należne Wykonawcy. Inaczej skutki skorzystania z tego prawa będą niekorzystne dla obu Stron, gdyż wówczas całą umowę uważa się za niebyłą i Strony zobowiązane są zwrócić wszystko, co otrzymały od drugiej Strony.

Odpowiedź: Opisywana umowa ma charakter mieszany, tym samym Zamawiający nie podziela stanowiska pytającego w zakresie nieskuteczności ew. rozwiązania tej umowy
ze skutkiem natychmiastowym i nie przewiduje zmian w tym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zastrzeżenia innych niż są obecnie uregulowane w umowie przypadków odstąpienia od umowy przez Strony wraz z modyfikacją skutków takiego odstąpienia.

Pytanie nr 8. Par. 3: czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do 100% wartości łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy oraz wyłączenie odpowiedzialności Stron z tytułu utraconych korzyści?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego ograniczenia odpowiedzialności.

Pytanie nr 9. Par. 3 ust. 1: jak ma się postanowienie niniejszego paragrafu do postanowienia par. 1 ust. 9 umowy? Czy Zamawiający dopuszcza jednak możliwość angażowania przez Wykonawcę podwykonawców? Ponieważ za osobę trzecią, o której mowa w par. 1 ust. 9 umowy, należy rozumieć również podwykonawców Wykonawcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Odpowiedź: Zamawiający jest bowiem zainteresowany wyłącznie współpracą z podmiotem, który posiada wystarczający potencjał i samodzielnie jest w stanie zrealizować przedmiot umowy. Natomiast § 3 pkt 1 daje Wykonawcy swobodę ustalenia składu osób (doboru zespołu) zajmujących się z jego ramienia i pod jego auspicjami, ale w jego organizacji, realizacją umowy, zastrzegając jednocześnie, iż to Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za działania ww. osób.

Pytanie nr 10. Par 3 ust. 3: za co konkretnie została zastrzeżona kara umowna, tj. czy Zamawiający chciał przewidzieć  w niniejszym postanowieniu koniunkcję („i”), czy też alternatywę łączną („lub”)?

Odpowiedź: W § 3 pkt 3 umowy Zamawiający zastosował zwrot i/lub, aby nadać temu postanowieniu umownemu należytą ścisłość i uniknąć wątpliwości, wszak nie zawsze lub znaczy to samo, co i/lub. Kara umowna dotyczy wskazanych w umowie przypadków w ramach alternatywy łącznej (A lub B oznacza: A, B, A+B).

Pytanie nr 11. Par. 3 ust. 4: czy Zamawiający dopuszcza zastrzeżenie limitu kar umownych naliczanych z tytułu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastrzeżenia limitu kar umownych.

Pytanie nr 12. Par. 10: Brakuje załączników wymienionych w tym paragrafie. Prosimy o udostępnienie załączników.

Odpowiedź: Zamawiający dołączył brakujące załączniki.

Pytanie nr 13. Par. 1 ust. 4 oraz par. 1 ust. 2 pkt dc): "Zobowiązuje się wykonawcę do uczestnictwa w badaniach eksploatacyjnych transmisji prowadzonych w warunkach rzeczywistych, zaplanowanych do realizacji po zakończeniu terminu realizacji zadania, jednakże nie później niż 700 dni po dacie zakończenia zadania."

Prosimy o określenie maksymalnego poziomu (np. poprzez określenie liczby dni lub szczegółowego opisania zadań Wykonawcy i ich liczby) zaangażowania Wykonawcy w badaniach eksploatacyjnych zaplanowanych do realizacji po zakończeniu terminu realizacji zadania, jednakże nie później niż 700 dni po dacie zakończenia zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wykonawca uczestniczył w badaniach eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych tylko podczas wystąpienia nieprawidłowości związanych z pracą zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania  tj. np. konieczność re-kalibracji charakterystyk włączania sprzęgieł wielopłytkowych których praca zostanie zweryfikowana podczas badań polowych (eksploatacyjnych).

Pytanie nr 14. Par. 5 ust.2 "Dopuszcza się wypłatę odpowiednich części wynagrodzenia za prace wykonane w ramach poszczególnych etapów prac określonych w §1 pkt 2 niniejszej umowy, po dokonaniu ich odbioru"

Prosimy o potwierdzenie, że wypłata wynagrodzenia nastąpi w częściach za wykonanie poszczególnych etapów.

Odpowiedź: Zamawiający zakłada wypłatę wynagrodzenia za prace wykonane w ramach poszczególnych etapów prac określonych w §1 pkt 2 niniejszej umowy, po dokonaniu ich odbioru.

Jednocześnie prosimy o określenie zasad ustalania wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy prac - czy mają zostać określone przez Wykonawcę po wyborze przez Zamawiającego jego oferty?

Odpowiedź: Decyzję podejmuje Zamawiający na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, ww. oferta powinna zawierać stosowne propozycje.

Pytanie nr 15. Par. 2 ust. 8 Prosimy o uzupełnienie wykropkowanych treści ustępu - nie jest jasne co powinno się znaleźć po słowach: "...przekazanie Zamawiającemu dokumentacji będącej w posiadaniu ………………….”?

Odpowiedź: We wskazanym punkcie powinien zostać wpisany zwrot Wykonawcy.

 

W związku z licznymi zapytaniami i niejasnościami dotyczącymi treści załącznika nr 9 do SIWZ - Ursus S.A. w Lublinie publikuje na stronie internetowej www.ursus.com nową treść istotnych warunków zamówienia stanowiącą aktualny załącznikiem do SIWZ w postępowaniu na „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 06/06/2016. 

 

            URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej
pod adresem www.ursus.com.

 

 


 

Do wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”,nr sprawy: 06/06/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 17.06.2016 r. 2016/S 116-206908 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1002671

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

I. MECHANIKA

Pytanie 1: Jakie elementy wchodzą w skład układu napędowego (przykładowo typ skrzyni biegów, ilość biegów, dodatkowe elementy, blokady występujące na mostach napędowych, dodatkowe reduktory, inne elementy)?

Odpowiedź: Elementy układu napędowego przedstawia załączony schemat ideowy przekładni 32x32 (ilość głównych biegów do przodu x ilość głównych biegów do tyłu) Power Shift & Power Shuttle (załącznik do wyjaśnienia „Z1 schemat ideowy”)

Pytanie 2: Czy Zamawiający udostępni charakterystykę mocy i momentu obrotowego silnika, jaki ma współpracować ze skrzynią biegów i układem napędowym?

Odpowiedź: Tak, charakterystyka mocy i momentu obrotowego silnika zostanie udostępniona po wybraniu najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu stosownej umowy.

Pytanie 3: Czy istnieje algorytm sterowania skrzynią biegów i układem przeniesienia napędu? Jeżeli tak to czy Zamawiający udostępni algorytm sterowania wykonawcy?

Odpowiedź: Według założeń konstrukcyjnych algorytm jest opracowany tzn. określono metody zmiany poszczególnych przełożeń, oraz poszczególnych funkcji przekładni. Nie zdefiniowano natomiast algorytmu zdefiniowanych czynności które muszą być wykonane przez zintegrowany elektroniczny system sterowania przekładni który jest m.in. przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4: Czy istnieją wytyczne bądź preferencje dotyczące producenta czujników lub innych elementów składowych systemu, dostarczanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Lista czujników wykorzystywanych w przekładni Vigus oraz lista czujników preferowanych (dwa ostatnie z tabeli). Po odpowiednim uzasadnieniu dopuszcza się również czujniki zaproponowane przez wykonawcę.

 

 

R 917 000 301

 

 

BOSH

NCB2-12GM40-Z0

PEPPERL+FUCHS

280-6428

RS

17-227-000

COBO

VCI-C-T-BRS-1/4

PVL

TSP M10 120°C oil temp. warn. switch

PVL

R 917 002 693

BOSH (EHR)

R 917 000 154

BOSH (EHR)

GS100102

CHERRY ELECTRICAL PRODUCTS LTD.

AA.02.0002-2

CB Electronics

112 7026537M92

CB Electronics

 

Pytanie 5: Jakie normy bezpieczeństwa muszą spełniać elementy składowe systemu sterowania (czujniki)?

Odpowiedź: Normy bezpieczeństwa zostaną określone po wzajemnych ustaleniach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą podczas realizacji zadania.

Pytanie 6: W jakiej formie występuje prototyp skrzyni biegów i układu przeniesienia napędu – spójna całość czy może osobne elementy do zestawienia przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Prototyp ma postać spójnej całości.

Pytanie 7:

Czy elementem systemu sterowania ma być również jakiś dodatkowy element wykonawczy poza już istniejącymi rozdzielaczami elektrohydraulicznymi?

Odpowiedź:

Nie ma innego dodatkowego elementu wykonawczego poza już istniejącymi.

Pytanie 8: Jaki jest cel kalibracji skrzyni biegów i układu napędowego i co należałoby kalibrować? Czy wynika to tylko z faktu zużywania się sprzęgła (ścierania się tarcz) czy z innych jeszcze aspektów?

Odpowiedź: Kalibracja skrzyni biegów i układu napędowego ma na celu wprowadzenie parametrów wejściowych silnika, procedura kalibracji w aspekcie zużycia tarcz sprzęgła oraz o ile będzie to konieczne re-kalibracja w oparciu o bieżące wyniku testów polowych.

Pytanie 9: W załączniku nr 1 do SIWZ jest stwierdzenie:

a) "Sterowanie zmianą biegów odbywa się według ustalonej charakterystyki za pomocą zaworów proporcjonalnych.". Proszę o potwierdzenie, że charakterystykę ustala Zamawiający i dostarcza ją Wykonawcy? Odpowiedź: Charakterystyka zostanie dostarczona wykonawcy po podpisaniu umowy.

b) "Sterowanie wyborem kierunku jazdy zgodnie z ustaloną charakterystyką przy użyciu zaworów proporcjonalnych.". Proszę o potwierdzenie, że charakterystykę ustala Zamawiający i dostarczy ją Wykonawcy? Odpowiedź: Charakterystyka zostanie dostarczona wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletny układ przeniesienia napędu do wstępnych testów i prac kalibracyjnych, czy też wszystkie prace kalibracyjne muszą być wykonane na terenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy kompletny układ przeniesienia napędu do testów i prac kalibracyjnych. Prace kalibracyjne muszą być wykonane na terenie wykonawcy zadania.

 

II. FIRMWARE (określenie wejść i wyjść):

Pytanie 1: Czy układ diagnostyki ma być wbudowany w sterownik czy będzie to osobne urządzenie?

Odpowiedź: Diagnostyka wbudowana jednak dostęp po haśle z komputera serwisowego, opcjonalnie brak wiązki diagnostycznej którą zastępuję wyświetlacz, serwis potrzebuje laptopa do wygenerowania hasła, monitor powinien umożliwić odczyt min 6 parametrów pracy w czasie rzeczywistym.

Pytanie 2: Czy rozwiązanie ma obsłużyć wyświetlacz? Jeśli tak prosimy o określenie funkcji wyświetlacza.

Odpowiedź: Diagnostykę obsługuje wyświetlacz, preferowany wyświetlacz dotykowy z wyświetlaniem przycisków funkcyjnych na nim lub określeniem przycisków które znajdują się na obwodzie wyświetlacza.

Pytanie 3: Czy są jakieś urządzenia zewnętrzne, które trzeba obsłużyć? Prośba o zamkniętą listę urządzeń wraz ze specyfikacją protokołów komunikacyjnych.

Odpowiedź: Obsługa sterownik silnika, EHR (tylny podnośnik hydrauliczny), opcjonalnie sterownik hydrauliki zewnętrznej. Wskazane by było aby cała diagnostyka była w jednym miejscu (wyświetlaczu głównym). Komunikacja poprzez protokoły komunikacyjne CAN.

Pytanie 4: Czy są jakieś urządzenia zewnętrzne, z którymi należy się skomunikować/wysłać dane? Prośba o zamkniętą listę urządzeń wraz ze specyfikacją protokołów komunikacyjnych.

Odpowiedź: Komunikacja sterownik silnika, EHR (tylny podnośnik hydrauliczny), opcjonalnie sterownik hydrauliki zewnętrznej. Wskazane by było aby cała diagnostyka była w jednym miejscu (wyświetlaczu głównym).

Pytanie 5: Czy do komunikacji będzie służył tylko CAN i RS232? Czy CAN ma być używany do komunikacji z innymi podzespołami a RS232 jako interfejs diagnostyczny?

Odpowiedź: Do komunikacji będzie służył tylko CAN jeśli RS232 to jako dodatkowe złącze (opcjonalnie) do diagnostyki.

Pytanie 6: Jakie parametry i przy jakim zdarzeniu mają być archiwizowane?

Odpowiedź: Parametry temperatury oleju, ciśnienie oleju, stan cewek załączających i czujników, parametry krytyczne (zdarzenia- przekraczanie dopuszczalnych określonych parametrów) temperatura, ciśnienie, przeciążenia na podnośniku- powinny być dostępne do końca okresu gwarancji.

Pytanie 7: Jak długo archiwizowane wartości parametrów mają być przechowywane?

Odpowiedź: Parametry archiwizowane powinny być dostępne minimum do końca okresu gwarancji.

 

III. PCB.

Pytanie 1: Czy do celów testowych dostaniemy prototyp przekładni skrzyni biegów?

Odpowiedź: Tak, do celów testowych zamawiający dostarczy prototyp przekładni.

Pytanie 2: Prośba o wyspecyfikowanie zamkniętej listy parametrów pracy elementów sterowania (podzespołów elektronicznych) wraz z wartościami granicznymi. W szczególności proszę o określenie parametrów: temperatura pracy, widmo drgań, wilgotność i inne zgodnie z wymaganiami.

Odpowiedź: Parametry zostaną określone w opracowanych założeniach poddanych wzajemnym ustaleniom po podpisaniu umowy.

Pytanie 3: Jakie są graniczne wymiary PCB sterującego?

Odpowiedź: Graniczne wymiary zostaną określone po wzajemnych ustaleniach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Pytanie 4: Ile wariantów rozmieszczenia podzespołów elektronicznych przewiduje się w pierwszym etapie?

Odpowiedź: Zaleca się aby elektroniczny systemu sterowania przekładni (ECU) znajdował się w kabinie ciągnika. Pozostałe podzespoły elektroniczne po wzajemnych ustaleniach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Pytanie 5: W jakim środowisku do modelowania CAD 3D mają zostać wykonane wirtualne modele blokowe w pierwszym etapie?

Odpowiedź: Modele powinny zostać stworzone w środowisku CAD Solid Works.

Pytanie 6: Czy wirtualny model blokowy ma obejmować PCB sterujące czy całość rozwiązania, na którą składa się: sterownik (PCB), okablowanie i rozmieszczenie czujników?

Odpowiedź: Modele 3D powinny odejmować całość rozwiązania.

Pytanie 7: Co Zamawiający rozumie przez modele prototypowe a co przez prototyp w kontekście procedur kalibracji w pierwszym etapie?

Odpowiedź: Modele prototypowe kalibrowane z nowymi silnikami w celu umożliwienia prawidłowej pracy układu silnik transmisja. Prototyp w kontekście kalibracji prototypu ciągnika w warunkach rzeczywistych (polowych) jeśli wyniki badań będą tego wymagać.

 

IV. INNE.

Pytanie 1: Co oznacza stwierdzenie, że system ma spełnić „rolę systemu komunikacji pokładowej”? Proszę o doprecyzowanie wymagań związanych z pełnieniem roli systemu komunikacji pokładowej.

Odpowiedź: Jednostka sterująca powinna mieć możliwość dołączenia jej do systemu komunikacji pokładowej lub jednocześnie pełnić role jednostki centralnej (master- zalecane) w tym systemie.

Pytanie 2: Osobny wyświetlacz urządzenia diagnostycznego czy osobny wyświetlacz wbudowanego systemu czy może na desce rozdzielczej osobny zestaw wskaźników prezentowanych?

Odpowiedź: Osobny zestaw wskaźników w kolumnie kierownicy i wyświetlacz do parametrów pracy skrzyni, hydrauliki zewnętrznej (opcja), EHR, parametrów pracy silnika, diagnostyki po haśle.

Pytanie 3: Dot. par. 1 ust. 2 pkt c) i d) Proszę o potwierdzenie, że URSUS udostępni infrastrukturę do badań stanowiskowych funkcjonalności układu sterującego na czas wymagany do przeprowadzenia przez Wykonawcę badań, zdjęcia charakterystyk oraz kalibracji.

Odpowiedź: Zgodnie ze wnioskiem o dofinansowanie projektu, niniejszy przedmiot zamówienia realizowany jest w tzw. podwykonawstwie, które określa załączniki nr 1 Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych, który obowiązuje dla Beneficjentów konkursów w ramach działania 1.1. ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W związku z tym „koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie”.

Pytanie 4: Proszę o potwierdzenie, że zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie elektronicznego układu sterowania przekładnią zgodnie z algorytmem sterowania, który zostanie udostępniony bądź wypracowany w trakcie realizacji Umowy przez URSUS. ?

Odpowiedź: Według założeń konstrukcyjnych algorytm jest opracowany tzn. konstrukcyjnie określono metody zmiany poszczególnych przełożeń, oraz poszczególnych funkcji przekładni. Nie zdefiniowano natomiast algorytmu zdefiniowanych czynności które muszą być wykonane przez zintegrowany elektroniczny system sterowania przekładni który jest m.in. przedmiotem zamówienia.

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę stanowisk badawczych dla URSUS S.A. nr sprawy: 05/05/2016 z podziałem na trzy zadania (trzy części przedmiotu zamówienia):

Zadanie nr 1:      dostawa stanowiska do badań funkcjonalnych i wytrzymałościowych tylnego podnośnika.

Zadanie nr 2:     dostawa stanowiska do badań wytrzymałościowych.

Zadanie nr 3:      dostawa stanowiska do testów skrzyni biegów i synchronizatorów.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 06/06/2016

Przedmiot przetargu: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                       Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A. nr sprawy: 04/04/2016.

 

1.    Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A. nr sprawy: 04/04/2016 najkorzystniejszą ofertę założyła firma Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin cena 250000,00 zł. brutto, termin wykonania 30 dni od podpisania umowy.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 80%, termin wykonania 10% oraz okres gwarancji 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 80 pkt.

 

2.    Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferty złożyło 2 wykonawców

Oferta nr 1. P.A. NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice

Oferta nr 2. Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin

 

3.     Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Ilość pkt. w kryterium okres gwarancji

Łączna pkt.

1

P.A. NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42 44-100 Gliwice

Oferta nie oceniana w ramach określonych  kryteriów oceny ofert. Odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2

Infinum 3d Sp. z o. o. ul. Mieszczańska 8 20-311 Lublin

80 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

80 pkt

 

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016,

 

                Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn.: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.” – ogłoszone w dniu 20.02.2016 r. w:

1.    Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr  58467-2016-PL,

2.    Bazie konkurencyjności pod nr 1000596

3.    Na stronie internetowej, pod adresem: www.ursus.com oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

 

Uzasadnienie

 

                Do upływu terminu składania ofert tj. 19 kwietnia 2016 r. godz. 14:00 nie wpłynęła żadna oferta na wyżej wymienione postępowanie. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

 


Lublin dn, 21 kwietnia 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                               Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.” nr sprawy: 03/03/2016.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

W przetargu nieograniczonym na „zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.” nr sprawy: 03/03/2016. najkorzystniejszą ofertę założyła firma 3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 64/56, 91-463 Łódź, cena 249936,00 zł. brutto, termin wykonania 29 dni.

 

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca 3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskał najwyższą ilość punktów wynoszącą 100 pkt.

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Ofertę złożył 1 wykonawca

3D PRO Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

1

3D PRO Sp. z o. o.

ul. Łagiewnicka 64/56,

91-463 Łódź

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A.”
nr sprawy: 04/04/2016. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 78120-2016 z dnia 05.04.2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1001109

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Zmiana treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób opisany poniżej:

 

1) Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drukarki 3D sztuk 1 Urządzenie powinno być wykonane z najwyższej jakości komponentów, wyposażone w unikalne rozwiązania technologiczne podwyższające komfort użytkowania i jakość pracy. Technologia druku FDM (Fused Desposition Modeling). Minimalny obszar roboczy urządzenia o wymiarach 800x700x500 mm. Obszar roboczy osłonięty szczelną obudową z kontrolą temperatury wewnętrznej. Platforma robocza z innowacyjnym autolevellingiem (Drukarka dostosowuje wysokość dyszy nad platformą roboczą, zapewniając idealne przyleganie wydruku do stołu. Algorytm ustawień zapewnia automatyczną kalibrację platformy roboczej oraz kompensację jej krzywizny) i 4-punktową stabilizacją. Platforma robocza podgrzewana, minimalna maksymalna temperatura to 110°C. Urządzenie wyposażone w minimum dwie dysze w tym jedna do aplikacji materiału podporowego (wyłamywanego lub rozpuszczalnego), Dysza/e do aplikacji podstawowego filamentu podgrzewane (możliwość regulacji temperatury w zależności od aplikowanego materiału) do minimalnej maksymalnej temperatury 260°C z osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym poparzeniem. Rozdzielczość warstw minimum 0,1mm. Dokładność pozycjonowania w osiach XYZ min 0,05 mm. Średnica filamentu 1,75 mm. Zestaw dysz do aplikacji różnych filamentów i różnej wydajności ( minimum 3 szt). Drukarka powinna być wyposażona w opcję wymiany i uzupełniania filamentu w trakcie wydruku (możliwość wykonywania kolorowych modeli), system redukcji wibracji, wbudowany panel kontrolny LCD (kolorowy, minimum 3,5”), oświetlenie kierunkowe wydruku wyłączające się po zakończeniu pracy, wbudowana kamera, USB, Ethernet, Wi-Fi. Możliwość drukowania z podstawowych materiałów takich jak PLA, ABS, Guma, Nylon itp.

Drukarka powinna być dostarczona do klienta jako produkt skalibrowany i gotowy do użytku. Powinna zostać wyposażona w zestaw akcesoriów niezbędnych do pracy i po min. 10 kg filamentu
z materiałów takich jak PLA, ABS, Guma, Nylon w kolorach uzgodnionych z zamawiającym. Możliwość drukowania rozpuszczalnym materiałem podporowym

Oprogramowanie umożliwiające przekształcenie zaprojektowanego modelu w formacie str, obj, thing  w obiekt przygotowany do druku. Posiada ustawienia (tzw. profile wydruku) dedykowane drukarce
3D i firmowym filamentom (materiałom do druku).

 

 

Ponadto oprogramowanie powinno posiadać następujące właściwości:

1.     Dowolne rozmieszczanie, skalowanie, powielanie i obracanie zaimportowanych modeli w polu roboczych drukarki 3D.

2.     Możliwość precyzyjnego ustawiania rozdzielczości wydruku.

3.     Automatycznie generowanie materiału podporowego. W przypadku druku wielokolorowego program sam dobiera kolor podpory w danym obszarze modelu. Podpory są łatwe
do wyłamania i usunięcia, istnieje możliwość drukowania rozpuszczalnym materiałem podporowym, który następnie zostaje wypłukany w specjalnym roztworze lub wodzie.

4.     Możliwość aplikacji dodatkowej warstwy stabilizującej, która gwarantuje lepsze przytwierdzenie modelu do platformy roboczej drukarki, poprawiając jakość i precyzję wydruku.

5.     Funkcja wspomagająca optymalne stygnięcie modelu. Minimalizuje tendencję materiału
do skurczu i odkształcania pod wpływem zmian temperatury

6.     Automatycznie generuje strukturę (np. w kształcie „plastrów miodu”), która wypełnia model,
co przyczynia się do jego wysokiej sztywności i wytrzymałośc
i przy jednoczesnej znacznej oszczędności materiału. Stopień wypełnienia ustala się procentowo, przy czym 100%
to materiał lity.

7.     Szacowanie czasu drukowania i zużycia materiału

Minimalny okres gwarancji zaproponowanej drukarki 3D musi wynosić 24 miesiące.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy gwarancyjne wymagane przez producenta drukarki.

Przedmiot zamówienia będzie stanowił przedmiot umowy leasingu finansowego, którego zakup sfinansuje wskazany przez Zamawiającego Leasingodawca (zwany też „Kupującym”) i przekaże
go do użytku Zamawiającemu jako Leasingobiorcy na warunkach zgodnych z zawartą między stronami leasingu umową leasingową.

1)     Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na zasadach i warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i złożonej ofercie.

2)     Zamawiający nie nabędzie bezpośrednio przedmiotu zamówienia od Wykonawcy.

3)     Wykonawca zobowiązuje się do zbycia przedmiotu zamówienia, na rzecz wskazanego przez Zamawiającego Leasingodawcy. Umowa sprzedaży zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą
a Leasingodawcą (Kupującym) z udziałem Zamawiającego. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wystawiona na Leasingodawcę (Kupującego).

4)     Niniejsze postępowanie prowadzone jest ze skutkiem na rzecz podmiotu trzeciego,
tj. wyłonionego przez Zamawiającego Leasingodawcy.

5)     Składając ofertę w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do zbycia przedmiotu zamówienia wskazanemu przez Zamawiającego Leasingodawcy na zasadach umowy sprzedaży i na warunkach złożonej oferty.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem zastosowania materiałów
i urządzeń posiadających parametry techniczne, technologiczne, eksploatacyjne i użytkowe
nie gorsze niż materiały i urządzenia zawarte w SIWZ. W przypadku zastosowania alternatywnych urządzeń i materiałów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że zaproponowane przez niego materiały i urządzenia w pełni spełniają wszystkie parametry urządzeń i materiałów zawartych w SIWZ.

Kod przedmiotu zamówienia wg CPV: 30.23.21.00-5 drukarki i plotery – urządzenia wielofunkcyjne”

 

II. Zmiana terminu składania ofert:

            Z uwagi na istotność wprowadzonych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzących także do zmiany ogłoszenia URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 22.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

1) Rozdział XIV pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta: zakup i dostawę drukarki 3D dla URSUS S.A.
nr sprawy; 04/04/2016. Nie otwierać przed dniem 22.04.2016 r. godz. 14:00”.

2) Rozdział XV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.04.2016 r.
do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

3) Rozdział XV pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7, 20-209, Lublin dnia 22.04.2016 r. godz. 14:15.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą informację zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com, a także zgodnie z art. 38 ust 4a zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe zmiany zostały również opublikowane w Bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 2016S 036-058467, w zmianie do ogłoszenia z 16.03.2016 r. 2016S 053-088890 oraz z 24.03.2016 r. 2016/S 059-099626

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Przedłużenie terminu składania ofert

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym  treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 19.04.2016 r.
do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 19.04.2016 r. godz. 14:15.”

Rozdział XV ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta: Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle
w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power nr sprawy: 02/02/2016. Nie otwierać przed dniem 19.04.2016 r. godz. 14:00”

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A. nr sprawy: 03/03/2016 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76604-2016 z dnia 04.04.2016 oraz ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 83062 – 2016 z dnia 08.04.2016, a także w bazie konkurencyjności
pod nr 1001090

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

W punkcie Obudowa: „Typu Tower wyposażona w antypoślizgowy uchwyt (…) Wyposażona w złącze diagnostyczne umieszczone z przodu obudowy. Wielu producentów zamiast złącza diagnostycznego diagnostykę urządzenia przeprowadza za pomocą dedykowanych diod LED na obudowie oraz sygnałom dźwiękowym oraz preinstalowanym w BIOS systemowi ePSA Diagnostic. Takie rozwiązanie pozwala zdiagnozować usterki stacji roboczej bez konieczności angażowania dodatkowego sprzętu. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za co najmniej równoważne dostarczenie sprzętu umożliwiającego diagnostykę stacji roboczy za pomocą wbudowanych mechanizmów diagnostycznych (wbudowanych w BIOS oraz „mechanicznych” za pomocą diod LED na obudowie stacji roboczej?

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, opisane powyżej rozwiązanie w ocenie Zamawiającego jest równoważne z wymaganym w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 2:

W punkcie Gniazda rozszerzeń Zamawiający zawarł zapis:

2 gniazda PCI3 Gen 3x16,

2 gniazda PCIe gen2x4

1 gniazdo PCIe Gen2 x1,

1 gniazdo PCI

Czy zamawiający dopuści jako równoważne gniazda o specyfikacji:

2 gniazda PCIe x 16 Gen 3

1 gniazdo PCIe x16 Gen 3 Wired x8

1 gniazdo PCIe x4 Gen2

1 gniazdo PCIex1 gen2

1 gniazdo 32bit/33 MHz

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia podano minimalną ilość i jakość gniazd w komputerach. W ocenie Zamawiającego wskazana specyfikacja nie spełnia wymagań równoważności do wymaganych w specyfikacji.

 

Pytanie 3:

W punkcie Porty – Zamawiający wyspecyfikował następujące parametry:

8 portów USB 3.0

4 Porty USB 2.0

1 Port IEEE 1394

1 port Rj-45

1 port RS-232

1 Wyjście sygnałowe audio

1 wejście sygnałowe audio

1 wyjście słuchawkowe

Wyklucza się użycie jakichkolwiek przejściówek i adapterów w celu uzyskania wymaganej ilości portów.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające:

4 porty USB 3.0

9 Portów USB 2.0

1 Port IEEE 1394 (karta PCI)

1 Port RJ-45

1 Port RS232

1 Wyjście sygnałowe audio

1 wejście sygnałowe audio

1 wyjście słuchawkowe

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia podano minimalną ilość i jakość portów, wejść i wyjść w komputerach. W ocenie Zamawiającego wskazana specyfikacja nie spełnia wymagań równoważności do wymaganych w specyfikacji.

 

Pytanie 4:

Proszę o informację czy stanowiska Creo Essentials o których mowa w przetargu mają być licencjami jednostanowiskowymi czy też mają to być licencje pływające (sieciowe)?”

 

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga trzyletnich licencji Creo Essentials na cztery stanowiska komputerowe. Mogą być to licencje pływające (sieciowe).

 

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com

 

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A. nr sprawy: 03/03/2016 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 76604-2016 z dnia 04.04.2016
oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1001090

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców,
że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy „licencje Creo Essentials na 4 stanowiska przez 3 lata” oznaczają licencje terminowe na okres 3 lat czy też mają to być licencje bezterminowe z Obsługą Serwisową na okres 3 lat?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga trzyletnich licencji Creo Essentials na cztery stanowiska komputerowe.

 

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza odstępstwo od specyfikacji monitora: - Matryca wykonana w technologii IPS zamiast MVA. - Rozdzielczość zwiększona do 1920 x 1200.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do powyższego zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że dopuszcza zaproponowanie monitora z matrycą IPS. Zamawiający w opisie monitora, który znajduje się w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia podał minimalne wymagania techniczne poprzez wyrażenie „Monitor o parametrach nie gorszych niż”. W związku z powyższych zaproponowanie monitora o lepszych parametrach jest zawsze dopuszczalne.

 

II. Zmiana terminu składania ofert:

 

            Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XIV pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta: na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A., nr sprawy; 03/03/2016. Nie otwierać przed dniem 19.04.2016 r. godz. 14:00”.

Rozdział XV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 19.04.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.

Rozdział XV pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7, 20-209, Lublin dnia 19.04.2016 r. godz. 14:15.

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej
pod adresem www.ursus.com

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 04/04/2016

 

Przedmiot przetargu: „Zakup i dostawa drukarki 3D dla URSUS S.A.”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 03/03/2016

 

Przedmiot przetargu: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla URSUS S.A.”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

Dokumenty do pobrania:

 


Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania
na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 2016S 036-058467
oraz w zmianie do ogłoszenia z 16.03.2016 r. 2016S 053-088890

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy mogą Państwo podać pełną listę wejść/wyjść dla sterownika?

Odpowiedź:

Pełna lista wejść /wyjść jest opracowywana przez Wykonawcę sterownika. Wykonawca określa niezbędną ilość, która zapewni właściwe sterowanie funkcjami przekładni wyszczególnionymi w SIWZ.

Pytanie 2:

Ile wewnętrznych wałków pośrednich poza wałkami wejściowymi i wyjściowymi znajduje się tej przekładni (czy zakładamy, że wszystkie potrzebują czujników prędkości)?

Odpowiedź:

W przekładni znajduje się 10 szt. wałków pośrednich poza wałkami wejściowymi i wyjściowymi. Nie ma wymogu, aby wszystkie z nich musiały posiadać czujniki prędkości.

Pytanie 3:

Ile oddzielnych sprzęgieł znajduje się w przekładni która ma być sterowana?

Odpowiedź:

W przekładni znajduje się osiem sprzęgieł, którymi należy sterować. Schemat ideowy znajduje się w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 4:

Zamawiający wymaga aby układ sterowania zapewnił poprawne działanie hydraulicznego oraz pneumatycznego układu sterowania. W jaki sposób? Czy to po prostu kontrola hamulca postojowego, czy też jest konieczne, aby realizować funkcję ABS, ASR, czy może chodzi o pełne sterowanie układem hamulcowym „by wire” (elektrycznie)?

Odpowiedź:

Sterownik powinien zapewniać kontrolę nad hamulcem postojowym oraz roboczym. Sterownik powinien posiadać możliwość implementacji systemu ABS, ASR.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga, aby użytkownik posiadał możliwość wyboru przełożenia oraz otrzymywał sugestie zmiany przełożenia. Czy sterownik może wysyłać stosowny sygnał do kontroli przez CAN
lub RS232, czy też musi wysyłać ten sygnał do kontrolki bezpośrednio?

Odpowiedź:

Do wyboru przełożenia oraz sugestii zmiany przełożenia sterownik powinien wysyłać sygnał do kontroli poprzez magistralę CAN.

Pytanie 6:

Zamawiający określił że "kierowca powinien mieć możliwość zmiany kierunku obrotów", "kierowca powinien być w stanie zablokować najwyższy bieg", "kierowca powinien mieć możliwość wyłączenia tej funkcji", "włączyć/wyłączyć napęd na oś przednią poprzez naciśnięcie przycisku w kabinie", "włączyć/wyłączyć PTO poprzez naciśnięcie przycisku w kabinie". Czy stosowne polecenia powinny być wysyłane do sterownika jako komunikaty przez magistralę CAN, czy też jako indywidualne sygnały, każdy „swoim” przewodem?

Odpowiedź:

Stosowane polecenia powinny być wysyłane do sterownika jako indywidualne sygnały, każdy „swoim” przewodem.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy kompletną przekładnię do wstępnych testów i prac kalibracyjnych, czy też wszystkie prace kalibracyjne muszą być wykonane na terenie Zamawiającego?”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dostarczy wykonawcy kompletną przekładnię do wstępnych testów i prac kalibracyjnych. Prace związane z powstaniem sterownika oraz procedury kalibracji będą przeprowadzane poza terenem Zamawiającego.

 

II. Przedłużenie terminu składania ofert

 

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 przedłuża termin składania ofert do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym  treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

 

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 12.04.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 12.04.2016 r. godz. 14:15.”

           

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 

  

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

I. Wyjaśnienie treści specyfikacji:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy w ramach pracy wykonawca ma dostarczyć system sterowania w formie prototypu czy już w jako egzemplarz produkcyjny? (druga opcja znacznie powiększa koszty ponieważ dochodzą koszty uruchomienia produkcji seryjnej)

Odpowiedź:

System sterowania przekładnią powinien przewidywać możliwość wdrożenia do produkcji.

 

Pytanie 2:

Ile prototypowych systemów trzeba będzie wykonać w ramach projektu?

Odpowiedź:

W ramach projektu trzeba będzie wykonać 3 systemy sterowania.

 

Pytanie 3:

Jaka jest spodziewana wielkość produkcji seryjnej systemów sterowania?

Odpowiedź:

Spodziewana wielkość produkcji seryjnej to ok. 300szt./rok

 

Pytanie 4:

Jaka jest zakładana cena systemu sterowania?

Odpowiedź:

Cena sterownika powinna wahać się granicach 200-250€.

 

Pytanie 5:

Czy jest określony program testów środowiskowych/eksploatacyjnych? Jeśli tak, czy można go otrzymać?

Odpowiedź:

Program testów zostanie opracowany w III etapie, którego realizacja zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest planowana od 1.09.2017 do 30.12.2018.

 

Pytanie 6:

Norma TS 16949 ma zastosowanie tylko dla firm produkcyjnych lub firm inżynieryjnych posiadających własne zaplecze produkcyjne. W przypadku firm inżynieryjnych nie posiadających własnego zaplecza produkcyjnego potwierdzenie posiadania certyfikatu ISO 9001 oraz deklaracja, że jako producent części zaprojektowanego układu będzie wskazana firma TS 16949, powinno być uznane za równoważne wymaganiu posiadania przez wykonawcę normy TS 16949. Czy – mając powyższe na względzie – mogą Państwo potwierdzić że przedstawienie przez firmę inżynieryjną (nie posiadającą zaplecza produkcyjnego) certyfikatu ISO 9001 i deklaracji, że produkcja systemu będzie zlecona firmie posiadającej TS 16949, będzie uznane jako spełnienie wymogu IV p. 1 z SIWZ?”.

Odpowiedź:

Poniżej informacja dotycząca zmiany specyfikacji w zakresie wymagań związanych z normą.

 

II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

1. Rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał w zakresie projektowania system jakości ISO TS 16949 lub ISO 9001.”

2. Rozdział X ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, z których wynika, że w zakresie wykonywania usługi projektowania wykonawca stosuje normę ISO TS 16949 lub ISO 9001.”

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużamy termin składania ofert do dnia 29.03.2016 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym treść specyfikacji w tym zakresie będzie brzmiała:

Rozdział XV ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Oferta: Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power nr sprawy: 02/02/2016. Nie otwierać przed dniem 29.03.2016 r. godz. 14:00”

Rozdział XVI ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego do dnia 29.03.2016 r. do godz. 14:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.”

Rozdział XVI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Frezerów 7 w Lublinie dnia 29.03.2016 r. godz. 14:15.”

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe informacje zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

Wyjaśnienia do tresci SIWZ.pdf

Ogłoszenie DzUE.pdf

 


URSUS S.A. informuje, iż dnia 25.02.2016 roku nastąpiło podpisanie umowy w trybie przetargu nieograniczonego na  „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań cena 701.100,00 zł brutto, termin wykonania 240 dni.

 

Treść ogłoszenia w BZP dostępna pod adresem:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=48348&rok=2016-03-03

 


 

Lublin,3 marca 2016 r.

DO WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż
i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 02/02/2016.

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

 

Pytanie 1:

Czy wykonawca zamiast wymaganej normy ISO TS 16949 może wykazać się posiadaniem w zakresie usług projektowania normą ISO 9001?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że Wykonawca
na dzień składania ofert musi się wykazać posiadaniem normy ISO TS 16949.

 

Pytanie 2:

Czy możliwe jest uzyskanie formularza oferty w formacie Word?

Odpowiedź:

Formularz oferty został zamieszczony na stronie internetowej URSUS S.A. pod adresem www.ursus.com

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com

 

 

 


DO WYKONAWCÓW

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power.”, nr sprawy: 02/02/2016.

 

Ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.02.2016 r. 58467-2016-PL

oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000596

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

Czy Wykonawca może uzyskać normę ISO TS 16949 na etapie realizacji projektu?

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że Wykonawca musi posiadać normę ISO TS 16949 na dzień składania ofert. Ponadto do oferty musi być dołączone zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, z których wynika, że w zakresie wykonywania usługi projektowania wykonawca stosuje normę ISO TS 16949.

 

Pytanie 2:

Czy Wnioskodawca musi przedstawić konkretne wcześniejsze doświadczenie dotyczące sterowania skrzyń biegów Power Shift i Power Shuttle czy ogólne doświadczenie dotyczące sterowania maszyn rolniczych jest do zaakceptowania?

Odpowiedź:

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 uzna, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem opracowanie elektronicznego systemu sterowania w pojazdach, a wartość tej usługi nie była mniejsza niż 500 000,00 zł.

 

URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nr 02/02/2016

 

Przedmiot przetargu: „Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu sterowania przekładni w wersji 32x32 Power Shift & Power Shuttle w tym montaż i zaprogramowanie układu sterowania na prototypie przekładni w wersji 32x32 Power”

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 


 

 

Lublin dnia, 10 lutego 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 podaje informacje wymienione w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

W przetargu nieograniczonym na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016, najkorzystniejszą ofertę złożył Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań cena 701.100,00 zł brutto, termin wykonania 240 dni.

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań złożył ofertę, która spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w ustalonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert cena 90% i termin wykonania 10% uzyskała najwyższą ilość punktów wynoszącą 100 pkt.

 

  1. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: Ofertę złożył 1 wykonawca

 

                  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

 

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Ilość pkt. w kryterium cena

Ilość pkt. w kryterium termin wykonania

Łączna pkt.

 1

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31 60-963 Poznań

90 pkt.

10 pkt.

100 pkt

 

 

 


DO WYKONAWCÓW
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.
Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.01.2016 r. pod poz. 17684-2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000373
 
 
WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo opracowanie przedmiotu zamówienia w języku angielskim? 

Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że opracowany przedmiot zamówienia musi być w języku polskim.
 
Pytanie 2:
Proszę o informację o głównych parametrach silników (moc, moment, prędkość obrotowa maksymalna), przełożenia skrzyni biegów oraz przekładni głównej?
Czy macie Państwo założenia odnośnie sposobu użytkowania pojazdu (rodzaj dróg, obciążenie z którym porusza się ciągnik, procentowy podział jazdy w terenie, po drogach szosowych itp.)?
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje,
Silnik:
Moc 109,5kW @2100 rpm
Moment obrotowy max 660 Nm@1500rpm
Prędkość obrotowa 2100 rpm
Przełożenie całkowite tylnego mostu transmisji 31,88 Użytkowanie pojazdu: 
Ciągnik rolniczy – 70% praca w gospodarstwie rolnym, 30% transport.
Pozostałe informacje objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
 
 
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com
 
 

 


 

 

DO WYKONAWCÓW
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”, nr sprawy: 01/01/2016.
Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.01.2016r. pod poz. 17684-2016 oraz w bazie konkurencyjności pod nr 1000373.
 
 
WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuje Wykonawców, że otrzymał następujące zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:
 
 
Pytanie 1:
W związku z ogłoszonym przetargiem na „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika […]” – nr sprawy 01/01/2016 zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.02.2016 r.
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że termin składania ofert został określony w rozdziale XV pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia na dzień 9.02.2016 r. godz. 14,00. Niniejszy termin jest ostateczny. 
 
Pytanie 2:
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w walucie EUR.
 
Odpowiedź:
W nawiązaniu do zapytania URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 informuje, że cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z rozdziałem XVI pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty cenowej w innej walucie.
 
Pytanie 3:
Prosimy również o dostarczenie dokumentacji technicznej zawierającej specyfikację techniczną obiektów badań oraz zakładaną funkcjonalność produktu – zgodnie z punktem 1 SIWZ (Przedmiot zamówienia).
 
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 na tym etapie realizacji projektu oraz niniejszego postępowania przedstawiony w Specyfikacji Istotnych Warunku Zamówienia opis przedmiotu zamówienia oraz załączone rysunki są wystarczające do sporządzenia harmonogramu realizacji i złożenia oferty cenowej. 
 
 
 
 
URSUS S.A. 20-209 Lublin ul. Frezerów 7 wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych powyższą odpowiedź zamieszcza na stronie internetowej pod adresem www.ursus.com.

.

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG 01/01/2016

Przedmiot przetargu: „Opracowanie widmowej charakterystyki obciążeń układu napędowego ciągnika w warunkach rzeczywistych i programu stanowiskowych badań trwałościowych dla układów przeniesienia napędu w wersji 24x24 Synchromesh i wersji 32x32 Power”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu: „Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych”, numer POIR.01.01.02-00-0086/15

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:


       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup doposażenia stanowisk spawalniczych do wykonywania prototypów w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup zgrzewarki punktowej w celu poszerzenia możliwości wykonywania detali prototypowych z blach w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup wyposażenia stanowisk spawalniczych do wykonywania prototypowych konstrukcji przestrzennych w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory solnej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz instalacja oprogramowania CAD3D na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”

 

- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

  

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów i serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

       

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXV/2015

Przedmiot Przetargu: Montaż klimatyzacji i remont pomieszczenia dla konstruktorów w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż drukarki do prototypowania na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz instalacja oprogramowania CAD na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Odwołanie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż serwera na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komputerów na potrzeby Centrum Prac Inżynierskich w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kolorowej drukarki wielofunkcyjnej oraz plotera w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż nożyc gilotynowych hydraulicznych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i instalacji hydraulicznej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XXI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup ramienia pomiarowego ze skanerem w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup spektrometru do badania składu stali w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup samojezdnej szorowarki jako wyposażenia w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup akumulatorowego wózka widłowego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup zamiatarki jako wyposażenia stanowisk montażu w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XVI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup myjki jako wyposażenia stanowisk montażu w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Zamknięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż drukarki wielofunkcyjnej oraz plotera w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż wycinarki plazmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa"
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż nożyc gilotynowych hydraulicznych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG XI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i instalacji hydraulicznej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG X/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG IX/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VIII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VII/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż komory przygotowawczej i lakierniczej jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG VI/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż podnośnika kolumnowego jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Rozstrzygnięcie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG V/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż giętarki CNC do rur i profili jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG IV/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż waterjet’a jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.:„Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Odwołanie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG III/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż przecinarki taśmowej jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Załącznik do Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG II/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż kompleksowej linii do diagnostyki pojazdów o masie całkowitej do i ponad 3,5 t jako wyposażenia hali A w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG I/2015

Przedmiot Przetargu: Zakup oraz montaż pras krawędziowych jako wyposażenia hali B w ramach projektu pn.: „Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa”
 
- Ogłoszenie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Warunki Przetargowe - plik .PDF do pobrania Financial statement
- Unieważnienie Przetargu - plik .PDF do pobrania Financial statement