EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

 

Celem projektu  jest: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych poprzez:

 • Poprawa standardu infrastruktury kubaturowej przeznaczonej do realizacji prac badawczo-rozwojowych poprzez termomodernizację niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych hal A, B i C. Termomodernizacja dotyczyć będzie remontu dachów, wymiany i przebudowy okien. Wykonane będą nowe instalacje wewnętrzne oraz przyłącza. Wykonane będą nowe posadzki w halach. Zmodernizowane będą pomieszczenia dla realizacji prac inżynierskich.
 • Poprawa potencjału badawczo-rozwojowego firmy oraz zapewnienie możliwości świadczenia usług B+R dla innych firm i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi. Zakupione i zainstalowane  będzie wyposażenie diagnostyczne do badań pojazdów, wyposażenie komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie do realizacji prac konstrukcyjnych, badawczych i do analiz inżynierskich. Zakupione będą maszyny i urządzenia do budowy prototypów.
 • Skuteczne wykorzystanie wyników prac B+R w produkcji. Dzięki zakupionej aparaturze możliwa będzie realizacja prac badawczych oraz budowa prototypów poszczególnych części oraz całych układów  i urządzeń
 • Poprawa wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Kompleksowe  i nowoczesne zagospodarowanie otoczenia hal poprzez modernizację placów manewrowych w tym dla pojazdów wielkogabarytowych, nowe instalacje spławne, stworzenie zielonych enklaw
   

Przeznaczenie hal:

Hala część A – Montaż prototypów

Hala część B – Detale do montażu prototypów

Hala część C – Laboratorium badawczo-rozwojowe

 

Koszty kwalifikowane: 15 827 135 PLN

Dofinansowanie: 7 974 801 PLN

 

Stopień realizacji:

 • Wykonana dokumentacja projektowa
 • Uzyskane pozwolenie na budowę
 • Zakończone roboty budowlane
 • Zakończone przetargi na wyposażenie
 • Zakończony remont Centrum Prac Inżynierskich
 • Zakończony zakup wyposażenia Hali B
 • Realizacja zakupów wyposażenia Hali A oraz C