EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Biomasą są również resztki pożniwne kukurydzy, z których Linia Technologiczna do peletowania Kukurydzy (LTPK) produkuje pelet o średnicy ok. 8mm. Wydajność LTPK przy zastosowaniu dwóch granulatorów wynosi od 1,2 t/h do 1,4 t/h dla resztek pożniwnych kukurydzy bez zanieczyszczeń i ciał obcych o wilgotności od 14% do 18%. Wydajność LTPK zależy od rodzaju kukurydzy, sposobu prasowania i stopnia zgniotu.

Linia Technologiczna LTPK, znajdująca się w ofercie asortymentowej URSUS została zaprojektowana oraz wdrożona do produkcji i sprzedaży w wyniku realizacji projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej linii do zagospodarowania resztek pożniwnych kukurydzy” POIG.01.04.00-28-006/10.

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

http://www.ursus.com/Aktualnosci/Opracowanie-i-wdrozenie-innowacyjnej-linii-do-zagospodarowania-resztek-pozniwnych-kukurydzy

Sprawdź naszą ofertę!
Jesteś naszym klientem?
Ursus Nowa Era
Strefa biznesu