EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ
Informacje podstawowe

Nazwa: URSUS S.A.
Nazwa skrócona: URS
Rynek notowań: główny
Przynależność do sektora branżowego: przemysł elektromaszynowy
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: 5 plus
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: WIG, WIG-PL
Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: 2008-10-01
Adres: ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin
Telefon: 22 266 0 266
Fax: 22 506 55 35
WWW: www.ursus.com
Email: ursus@ursus.com
Prezes: Karol Zarajczyk