EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Z dniem 22 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. W dniu 30 czerwca 2017 r. został powołany Komitet Audytu na okres nowej kadencji Rady Nadzorczej URSUS S.A. w następującym składzie:

 

  • Pan Stanisław Służałek - Przewodniczący Komitetu Audytu

  • Pan Michał Szwonder - Członek Komitetu Audytu

  • Pan Zbigniew Nita - Członek Komitetu Audytu

 

 

Dokumenty korporacyjne

Do pobrania: Regulamin Rady Nadzorczej URSUS S.A.

Do pobrania: Regulamin WZA URSUS S.A.

Do pobrania: Regulamin Zarządu URSUS S.A.

Do pobrania: Statut Spółki (06.09.2017)

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2016r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2015r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2014r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2013r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2012r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010r.

Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania za 2010r.

Raport Komitetu Audytu z badania sprawozdania za 2010r.

Sprawozdanie za rok 2009

Ocena Rady Nadzorczej Sprawozdania za rok 2009

 

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2016r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2015r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2014r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2013r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2012r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2011r.

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2010r

Raporty ze stosowania zasad Ładu Korporacyjnego za 2009r