EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

2017-08-07 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2017-05-29 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego URSUS S.A.

2017-03-30 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2017-03-23 Zawarcie umowy na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych do Zambii

2017-01-30 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

2016-11-17 Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

2016-04-11 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P i Q

2016-03-21 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A.

2016-01-29 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

2016-01-08 Zmiana w składzie Zarządu Emitenta

2015-10-22 Zawarcie umowy na sprzedaż ciągników z tanzańską spółką SUMA JKT

2015-08-26 Zawarcie kontraktu z Ethiopian Sugar Corporation

2015-04-24 Zawiązanie spółki URSUS BUS S.A.

2015-04-14 Uzyskanie świadectwa homologacji na autobus elektryczny URSUS

2015-01-28 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O

2015-01-27 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

2015-01-14 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

2015-01-07 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego URSUS S.A.

2014-12-03 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

2014-08-07 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU EMISJI AKCJI SERII O URSUS S.A.

2014-02-28 Powołanie nowego Członka Zarządu URSUS S.A.

2014-01-14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

2013-11-05 Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A.

2013-10-03 Zawarcie umowy o dofinansowanie z PARP

2013-09-26 Zawarcie umowy na dostawę 3.000 ciągników do Etiopii

2013-08-30 Data publikacji raportu za I półrocze 2013r.

2013-05-11 Zmiana siedziby Spółki

2013-04-30 Data publikacji Raportu za I kwartał 2013r.

2013-04-26 Wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii N

2013-04-25 Zawarcie umowy ZTM w Lublinie na dostawę trolejbusów

2013-04-25 Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 r.

2013-04-08 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego URSUS S.A.

2013-01-20 Data publikacji Raportu Rocznego za 2012 rok

2013-01-15 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku przez URSUS S.A.

2012-12-19 Notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A.

2012-12-13 Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A.

2012-12-12 Zakończenie subskrypcji Akcji Serii N

2012-11-16 Dzień prawa poboru Akcji Emisji Serii N

2012-11-14 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012r

2012-10-10 Zawiązanie spółki zależnej z siedzibą na Bałkanach

2012-09-03 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

2012-09-02 Uchwały podjęte przez NWZ URSUS S.A. w dniu 31 sierpnia 2012 r.

2012-08-31 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012r.

2012-06-30 Uchwały podjęte przez ZWZ POL–MOT Warfama S.A. w dniu 30 maja 2012 r.

2012-06-04 Zmiana nazwy Emitenta z POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A.

2012-04-09 Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

2011-09-14 Rejestracja spółki zależnej pod firmą Ursus sp. z o.o.

2011-09-09 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

2011-07-13 Sprzedaż 100% udziałów Ursus sp. z o.o.

2011-07-01 Powołanie nowego Członka Zarządu POL–MOT Warfama S.A.

2011-07-01 Rezygnacja Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

2011-07-01 Powołanie członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A.

2011-06-30 Uchwały podjęte przez ZWZ POL – MOT Warfama S.A. w dniu 30 czerwca 2011 r.

2011-06-28 Zawiadomienie o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

2011-06-20 Zamknięcie transakcji sprzedaży składników URSUS

2011-06-02 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej POL – MOT Warfama S.A.

2010-06-02 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2010r

2010-04-21 Nabycie udziałów w spółce powiązanej Bioenergia Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście

2010-01-22 Powołanie komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej Pol-Mot Warfama S.A.

2010-01-22 Powołanie nowego Członka Zarządu POL – MOT Warfama S.A.

2010-01-22 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 22 stycznia 2010r.

2009-11-20 Powołanie Pana Adama Dobielińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

2009-08-06 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2009r.

2009-06-29 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2009r.

2008-12-19 Zwiększeniu liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki POL-MOT Warfama S.A.

2008-05-20 Stanisław Kulas Prezesem Zarządu POL-MOT Warfama S.A.

2008-05-06 Daty ustalenia prawa do dywidendy

2008-05-06 Termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2008r.

2008-03-28 Warfama planuje wypłacić ponad 3 mln zł dywidendy

2008-03-18 Warfama obsypana nagrodami

2008-01-31 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

2007-12-27 Debiut Praw Do Akcji POL-MOT Warfama S.A. na GPW w Warszawie

2007-12-11 Oferta publiczna akcji POL-MOT Wafama S.A.

2007-12-05 Początek zapisów na akcje POL-MOT Warfama S.A. w Transzy Detalicznej i publikacja przedziału cenowego

2007-11-29 Publikacja prospektu emisyjnego POL-MOT Warfama S.A.

2007-11-22 Przesunięcie planowanego terminu publikacji Prospektu Emisyjnego POL-MOT Warfama S.A.

2007-11-07 POL-MOT Warfama S.A. chce w grudniu br. zadebiutować na warszawskiej giełdzie.

2007-08-31 POL-MOT Warfama S.A. podpisała wstępne porozumienie z potencjalnym inwestorem strategicznym

2007-08-13 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Pol-Mot Warfama S.A. przez KNF

2007-08-01 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2007-04-30 Pol-Mot Warfama S.A. złożył prospekt emisyjny w KNF

2006-12-21 POL-MOT Warfama S.A. nabyła 100% udziałów fabryki maszyn rolniczych POL-MOT Opalenica