EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Struktura akcjonariatu URSUS S.A. 

 

 

 

Struktura akcjonariatu na dzień 16.10.2017

Nazwa podmiotu

Ilość akcji (szt.)

Udział % w kapitale akcyjnym

Liczba głosów

Udział % w ogólnej liczbie głosów

POL-MOT HOLDING S.A. wraz ze spółkami powiązanymi*

28 729 000

48,55%

                                     28 729 000

                                            48,55%

Pozostali

30 451 000

51,45%

30 451 000

51,45%

Razem:

59 180 000

100,0%

59 180 000

100,0%

REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., Invest- Mot sp. z o.o. i POL-MOT Auto S.A. 
 

(ostatnia aktualizacja 16.10.2017)