EUROPEJSKA JAKOŚĆ, POLSKI KAPITAŁ

Struktura akcjonariatu URSUS S.A. 

 

 

 

Struktura akcjonariatu na dzień 16.01.2018

Nazwa podmiotu

Liczba akcji (szt.)

Udział % w kapitale akcyjnym

Liczba głosów

Udział % w ogólnej liczbie głosów

POL-MOT HOLDING S.A. wraz ze spółkami powiązanymi*

28 238 427

47,72%

28 238 427

47,72%

Pozostali

30 941 573

52,28%

30 941 573

52,28%

Razem:

59 180 000

100,00%

59 180 000

100%

REO sp. z o.o. Inwestycje S.K.A., Invest- Mot sp. z o.o. i POL-MOT Auto S.A. 
 

(ostatnia aktualizacja 16.01.2018)